Straffen har redan blivit mycket tuffare

NYHETER

Antalet livstidsdömda har mer än fördubblats. De som får fängelsestraff på mer än tio år har ökat med en fjärdedel.

På fem år har samhällets handskar blivit mycket hårdare.

Sveriges gymnasister vill ha hårdare tag mot våldsbrottslingar. Det, liksom krav på fler och bättre utbildade poliser, visar att de tycker att samhället är otryggt.

Men faktum är att gymnasisterna redan fått som de vill. Sedan mitten av 1990-talet har samhällets attityd mot brottslingar blivit mycket hårdare.

Allt längre straff

Visserligen dömdes ungefär lika många till fängelse 2000 som fem år tidigare. 1995 dömdes 72 procent av dem som fälldes för mord eller dråp till fängelse. Andelen är i stort sett densamma i dag. I mitten av 1990-talet fick drygt 28 procent av dem som dömdes för misshandel fängelse. Fem år senare var siffran 24 procent.

Men fängelsestraffen för grova brott har blivit längre. Antalet livstidsdömda, som inte fått sin dom omvandlad till ett tidsbestämt straff, har mer än fördubblats. Antalet som fått fängelsestraff som är längre än tio år har ökat med 24 procent sedan mitten på 1990-talet.

Däremot har de som döms till kortare fängelsestraff blivit mycket färre. Det beror främst på den elektroniska fotbojan som gör att den dömde kan avtjäna straffet i hemmet i stället för på anstalt.

Proppfulla fängelser

Det är bingo i kriminalvårdskassan. Ett dygn i frivård kostar 138 kronor. Ett dygn på fängelse i genomsnitt 1 737 kronor.

Men samhället har inte rustat sig för de längre straffen. Beläggningen på landets fängelser har ökat fem år i rad och skulle göra ett privat företag grönt av avund. De är proppfulla.

Den sociala miljön är inte heller den bästa. Bara på Hall utanför Södertälje, en av riksanstalterna för hårda brottslingar, har fånguppror brutit ut tre gånger under det senaste året.

Att straffa människor är ett mål med att sätta dem i fängelse. Att förbereda dem för ett annat liv är ett annat. Det går sällan bra.

Fängelsestraffets längd 2000

Lena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM