Antalet våldtäkter mot barn ökar kraftigt

Nya statistik: Barn under 15 år drabbas oftare av sexuellt våld

NYHETER

Antalet anmälda våldtäkter mot barn under 15 år har ökat med 43 procent från 1992 till 2001. Det visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) som Sydsvenska Dagbladet läst.

Förra året anmäldes totalt 2 078 våldtäkter i landet, av dem var 327 mot unga under 15 år.

- Oroväckande. Vi startar ett forskningsprojekt under våren för att försöka hitta förklaringar till utvecklingen, säger Lotta Nilsson, forskare hos BRÅ, till tidningen.

Hon säger att det står klart att om offret är ungt är som regel gärningsmannen det också. Däremot är det inte helt klart om majoriteten av offren bland anmälningarna är flickor.

Att våldtäktsanmälningarna ökat skulle kunna förklaras genom att de senaste tio årens öppnare debatt om sexuella övergrepp har ökat benägenheten att göra en anmälan.

Enligt Lotta Nilsson beror ändå en del av förändringen sannolikt på en faktisk ökning.

- Det som nämnts som en förklaring är det ökande utelivet, säger hon.

Flest anmälningar om våldtäkt görs i storstadsområdena och på Gotland.

TT