Läckte uppgifter från målet om Hisingsbranden

– nu riskerar nämndemannen böter för brott mot tystnadsplikt

NYHETER

GÖTEBORG

Åklagaren yrkar på dagsböter för den nämndeman vid Göteborgs tingsrätt som åtalats för att ha avslöjat uppgifter om domen kring brandkatastrofen på Hisingen innan domen var offentlig.

Den 29-årige nämndemannen stod på måndagen inför rätta i den tingsrätt där han tidigare tjänstgjort - nu själv åtalad av justitiekanslern för brott mot tystnadsplikten.

Mannen erkänner att han av oaktsamhet avslöjat vissa uppgifter ur domen för en journalist från Aftonbladet.

Nämndemannens försvarare advokat Svante Frigell yrkade på att brottet ska bedömas som ringa och därmed inte vara straffbart.

Han kallade den journalist från Aftonbladet som fått nämndemannen att avslöja uppgifter ur domen för "lymmel".

TT