"Inför en djurskyddsmyndighet"

Miljöpartiets yngsta språkrör vill kämpa för djurens rätt

NYHETER

Miljöpartiets nya ledarlösning innebär att Maria Wetterstrand, 28, tidigare språkrör i Grön ungdom, åter hamnar i rampljuset – nu som andra vice språkrör.

Av Ungt vals tio frågor är det djurens rätt som engagerar henne mest.

– Jag vill införa en ny djurskyddsmyndighet, säger Maria, själv vegetarian.

Maria Wetterstrand.

Engagerad, grön, snäll och arg.

Så beskriver sig miljöpartiets andra vice språkrör.

Nu står det klart vem som blir miljöpartiets nya språkrör. Partistyrelsen kommer på kongressen i maj att föreslå att det gamla systemet med två språkrör slopas. Ledarskapet utåt ska bli tydligare och det enda språkröret får en roll som mer liknar en traditionell partiledares.

Ändå var det tre namn som presenterades. Det tyngsta namnet, Åsa Domeij, vill inte ställa upp som frontfigur utan blir endast vice språkrör. Andra vice språkrör blir 28-åriga Maria Wetterstrand från Eskilstuna.

– Jag hade föredragit att vi behållit systemet med två språkrör. Det hänger samman med att vi vill att makten ska flyttas från toppen till dem som berörs av den. Jag tycker inte heller om personfixeringen på partiledare, säger Maria Wetterstrand.

Deltar i paritledardebatt

Trots det väljer hon att ställa upp när partistyrelsen nu ber henne. Eftersom hon är den enda i den nya ledartrojkan som sitter i riksdagen blir det hon som får ta den avslutande partiledardebatten i vår. En del andra utåtriktade aktiviteter räknar hon också med.

– Jag vill gärna ut och träffa ungdomar. Där har vi misslyckats med att nå ut med våra grundstenar.

– Samarbetet med socialdemokraterna har inneburit att vi fått igenom mer än någonsin men också att vi blivit otydligare än någonsin. Jag är inte helt övertygad om att det sätt vi samarbetat på varit det absolut bästa.

Menar du att miljöpartiet borde sitta i regeringen?

– Vår politik skiljer sig så mycket från både socialdemokraternas och de borgerligas att jag har mycket svårt att tänka mig att vi skulle sitta i regering.

– Uppfattning i EU-frågan till exempel skiljer sig radikalt. Också vår syn på arbete och sysselsättning kontra livskvalitet skiljer sig så mycket från regeringens att det skulle göra det mycket svårt.

"Släpp hönorna fria"

Av de tio frågor som Sveriges gymnasieungdomar tycker är viktigast enligt Sifo ligger djurens rätt, fråga sex, närmast Maria Wetterstrand. Hon sitter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

– Minkfarmar ska förbjudas, hönsen borde släppas hur burarna och få gå fritt och vi måste införa kontroll av slakteripersonal så att de har rätt kunskaper. Jag vill ha en ny djurskyddsmyndighet som bara tar tillvara på djurens intressen.

Maria är själv vegetarian, även om hon äter fisk ibland.

Viktigtast arbeta med ungdomars attityder

Fråga nummer ett i Ungt val, skolan, är också viktig för henne.

– Skolan ska finnas till för eleverna. Den måste vara flexibel och anpassas efter eleverna, och det kräver mer ekonomiska resurser. Arbetsmiljölagarna borde rimligen också gälla skolorna. Det är fruktansvärt på vissa ställen.

Vad gäller fråga två, jämställdhet, tycker Maria Wetterstrand att det viktigaste är att jobba långsiktigt med barns och ungdomars attityder.

– Det är attityderna som skapar orättvisor, och de finns i jättestor utsträckning fortfarande kvar bland unga, de lärs in redan på dagis. Jag har varit på skolor där lärare öppet sagt att det inte är någon idé att fråga tjejerna i klassrummet eftersom de ändå inte säger något. Det är fel attityd.

Tobias Brandel