M vill ge maxstraff vid tredje brottet

Fredrik Reinfeldt: Straffen för våldsbrott är för korta

NYHETER

Sverige har jämfört med andra länder få fångar. Det beror på att de flesta brott inte anmäls eller utreds. Det beror också på att Sverige har många alternativ till fängelse för den som fälls i domstol. Kvar i våra fängelser blir i de flesta fall de tyngst kriminellt belastade, med ansvar för många brott.

De som arbetar i fängelserna har sagt att det märks att vi nu har de värsta brottslingarna inlåsta. De berättar om en hotfull arbetsmiljö, om fångar som använder narkotika och har personlighetsstörningar och som dessutom ofta tillhör kriminella ligor.

För denna kärntrupp av kriminella, som styr och utför mycket av vålds- och sexövergreppen tycker vi moderater att tiden inne i fängelse i realiteten oftast är för kort. Det beror på att straffen som utdöms för vålds- och sexövergrepp är korta, och att fångarna dessutom automatiskt får en tredjedelsavkortning på utdelat straff.

Vi har alla rätt att leva i ett tryggt samhälle utan att behöva bli offer för grova våldsbrottslingars gärningar. Tiden i fängelset är en möjlighet för en brottsling att komma igen. Tid bör finnas för att få dem att sluta med droger, hjälpa dem till utbildning och stöd för att komma ifrån sina kriminella attityder. Den tiden finns inte idag, det är ofta tillräckligt nära muck för de intagna för att inte tillräckligt ta tag i sina egna problem.

Vi moderater vill att utdömt straff ska gälla fullt ut och att grova återfallssförbrytare vid tredje upprepade grova våldsbrottet efter fyllda 18 år ska tilldömas maxstraff för det brottet om inte särskilda skäl talar emot. Det skulle innebära att en tredje grov misshandelsdom skulle ge tio år i fängelse, istället för som i dag oftast på ett till två år med en tillkommande rabatt på en tredjedel.

Till grov misshandel döms den som visat särskild hänsynslöshet eller använt tillhyggen och som orsakat bestående men hos brottsoffret. Det handlar alltså om det värsta våld vi utsätts för utan dödlig utgång.

Fängelser finns och behövs därför att många brottsoffer behöver upprättelse och skydd. Det ger också en möjlighet för våldsverkare att komma igen. Det är märkligt hur ensamma vi moderater är om att säga det rent ut, utan att ta till undanflykter.

Fredrik Reinfeldt Moderaternas talesman i brottsfrågor och ordförande i riksdagens justitieutskott

ARTIKELN HANDLAR OM