Läs hela chattet med Kriminalvårdsstyrelsens generaldirektör Bertel Österdahl

Jag är helt emot dödstraff i Sverige som i alla andra länder. Jag anser det är inhumant och i den mån jag har möjlighet propagerar jag för att det ska avskaffas.

NYHETER

Moderator säger: Då startar chatten med Kriminalvårdsstyrelsens generaldirektör Bertel Österdahl. Välkomna att ställa frågor om svensk kriminalvård.

Bertel Österdahl säger: Hej dettaär Bertel Österdahl, generaldirektör för kriminalvården sedan drygt 8 år

seglarn säger: Tycker du svensk kriminalvård fungerar bra?

Bertel Österdahl säger: Ja i ett internationellt perspektiv så är vi mycket eftersökta och många kommer hit för att inhämta information och inspiration. Vi är också eftersökta utomlands att hålla föredrag och seminarier. Detta betyder dock att inte att det inte finns brister pga besparingar.

Nyfiken säger: Är livstids fängelse livstid i Sverige? Hur länge ska en livstidsdömd fånga avtjäna sitt straff?

Bertel Österdahl säger: Det finns en möjlighet som innebär att man kan få nåd av regeringen. Det visar praxis att tiden varierar mellan 18 och 25 år.

Marcus_B säger: En skolmåltid kostar mellan 5-15 kr medan de som sitter inne får mat för crika 55 kr är det verkligen rätt ?

Bertel Österdahl säger: En dag med mat i kriminalvården kostan 40 kronor, och det är uppdelat på tre mål.Frukost , lunch och middag samt mellamål

Li 23 säger: Varför skyddas brottslingarna så? Jag menar brottsoffrens namn och ansikten visas jämt men inte dom som begår brotten..Varför?

Bertel Österdahl säger: Det är fetiska regler inom pressen som gäller

benke säger: är invandrare överrepresenterade i brottsregistret

Bertel Österdahl säger: 25 % av de intagna är utländska medborgar detta innebär att de är överrepresenterade om man jämför mot det svenska medborgarna

Örebroare säger: Hur många av de som sitter inne nu är återfallsförbrytare 75% eller?

Bertel Österdahl säger: Den senaste undersökningen visar att 55% är återfallförbrytare

Dragspelsfantast säger: För mig är det fullständigt obegripligt att det överhuvudtaget finns knark på svenska fängelser. Kan du förklara varför ni misslyckas med att stoppa knarket?

Bertel Österdahl säger: Problemt är detsamma i hela världen. I fängelserna sitt personer med förankring i en kriminell livstil där droger är en del av vardagen. 60% av alla intanga är narkotika missbrukare. de främsta införselvägarena är via besökare och permissoner. Dessutom kastas knark in i tennisbollar mm. Knark gömt under ett frimärke kan gömma en knarkmängd på 5-10 dags doser. Besökare och permittenter tar ofta in knark i kroppen vilket försvårar upptäckten väsentligt.

Finnstill säger: Vad har du för erfarenhet av arbete med interner innan du blev Generaldirektör?

Bertel Österdahl säger: Ingen

jesper säger: är ditt namn på riktigt?

Bertel Österdahl säger: Jag döptes till Bertel och mina föräldrars namn är Österdahl

joshua säger: är du för eller emot dödsstraff,och i såfall varför.

Bertel Österdahl säger: Jag är helt emot dödstraff i sverige som ialla andra länder. Jag anser det inhumant och i den mån jag har möjlighet propagerar jag för att det ska avskaffas.

Aspa.Lad säger: har du själv begått något brott ?

Bertel Österdahl säger: Jag har överträtt parkeringslagstiftningen några gånger, jag har övertätt hastighetsbegräsningen några gånger. Och jag har en gång kört om där det var omkörningsförbud. Detta under 45 år som bilist.

Karin säger: Hur ofta lyckas rymningsförsök?

Bertel Österdahl säger: Vi hade förra året ca 40talet rymningar från slutna anstalter under ett år Vi har successivt under de senaste åren mycket påtagligt miskat rymningarna. Vi har sänkt från en 7-8 % till en 1/2 % . Från våra anstalter med hög säkerhetsklass har ingen rymt på 10 år

Jolantta säger: Hej! Varför kan inte en kriminell människa avsitta sitt straff i Sverige fast brottet gjordet i utlandet?

Bertel Österdahl säger: Begår man ett brott utomlands döms man i det landet Sedan finns det bilaterala avtal med en del länder som gör att vi kan ta hem svensken så att han kan avtjäna straffet i sverige

adam säger: Vore det inte bra att brottsoffret och dess anhöriga får komma till tals vid en eventueell benådning eller tidigare frigivning?

Bertel Österdahl säger: Vi har inte det systemet i sverige däremot förekommer det i en rad andra länder ex USA och Kanada

martin säger: Hur stor är risken för att bli sexuellt utnyttjad i svenska fängelser

Bertel Österdahl säger: Jag och min medarbetare som har jobbat i 40 år i kriminalvården har inte hört talas om något fall

syrian tjej säger: varför satsar ni inte på invandrar personal för invandrar brotslingar?????

Bertel Österdahl säger: Vi har satsat mycket påtagligt med främmade kulturell bakgrund. Vi har lyckats ganska bra med detta. Devårdare med invardrar bakgrund jag har träffat har gjort ett mycket kompetent intryck

alexander säger: förekommer det våld riktat från vakterna mot internerna, i den stil som man får se på filmer från USA även här i Sverige?

Bertel Österdahl säger: Vi har några fåtaliga exempel på våld personal mot intagna. dessa dehandlas då i kriminalvårdens ansvarsnämnd, där vi bla kan döma till löneavdrag och t o m avsked.

Tobbe säger: Varför har man inte knarkhundar i fängelsena. Dom kan ju fungera som både sällskaps- och knarkhund??

Bertel Österdahl säger: Vi har knarkhundar i vissa av våra fängelser och vi har planerat att skaffa ytterligare 6 st detta år. dessutom samarbetar vi med tull och polis och utnyttjar även deras hundar

Moderator säger: Nu är chatten tyvärr slut. Det finns många intressanta frågor i kön som vi dessvärre inte hinner med. Tack Bertel Österdahl och alla chattare.

Bertel Österdahl säger: Hej då och välkomna åter om ni så vill med frågor till kriminalvårdsmyndiheterna där ni bor och givetvis till mig också. Vi har en hemsida wwww.kvv.se Dit ni också kan vända er.