Tyst minut på M/S Isabella

"Snyftningar bröt tystnaden"

NYHETER

Vid lunchtid lämnade M/S Isabella Stockholm, flera timmar försenad.

- Vi har haft ett dödsfall ombord, sa kaptenen när han informerade passagerarna i det fullsatta diskot.

Därefter höll de tusen kvarvarande passagerarna en tyst minut till minne av den mördade 34-åriga kvinnan.

Det var fullt i nattklubben när kaptenen kallade till informationsmöte. Dansen avbröts och dansbandet slutade spela. Stämningen bland passagerarna var dämpad, men inte tryckt.

- Vi har haft ett dödsfall som troligen beror på ett brott, sa M/S Isabellas befälhavare Magnus Thörnroos.

- Någon är gripen i Stockholm och förd till förhör.

Därefter hölls en tyst minut och fartygsprästen höll en kort andakt där han bland annat sa:

- Gode gud, fräls vår resa, var med oss och de som följer.

Snyftningar bröt tystnaden

Under den tysta minuten var det absolut knäpptyst i den helt fullsatta nattklubben. Folk stod upp och teg i en andlös tystnad. Även spädbarnen i publiken var tysta. Endast enstaka snyftningar hördes.

Efter informationsmötet började livet på Finladsfärjan återgå till det normala. Nattklubben är fortfarande välbesökt, men dansbandet har gått av scenen och istället spelas vanliga skivor. Det är inte riktigt lika livat som vanligt.

Fartyget skulle egentligen ha gått från Stockholm till Mariehamn på Åland, men kommer nu istället att gå till Långnäs, som ligger något närmare farleden. Ankomsttiden beräknas till 18.00.

Krigrupp ska stötta passagerare

På Åland kommer en särskild krisgrupp - där bland annat psykologer ingår - att tas ombord för att hjälpa och ge stöd till de drabbade personerna i den mördade kvinnans närhet.

Därefter beräknas färjan fortsätta sin färd och ankomma till Åbo klockan 23.30.

När den återvänder till Sverige kommer den inte att gå till Stockholm utan Kapellskär, där bussar kommer att ta passagerarna den sista biten till Stockholm.

Läs mer om Isabella

Fredrik Rundkvist, Olle Castelius