"Sätt brottsoffret i centrum"

MUF:s Magnus Leivik tycker att regeringen sviker offren

NYHETER

Många av mina kvinnliga bekanta oroas över att bli utsatta för våld utomhus när det är mörkt. Jag tror att fler är rädda. Det är fel när människor måste anpassa sig efter brottslingarna, och till exempel välja en annan väg hem, betala för en taxi eller kanske till och med stanna hemma.

Vid varje brott finns brottsoffer. Allt för länge har brottslingen stått i centrum. Samhället har ett ansvar att skydda människorna från brott.

Det blir allt grövre våld. Var femte elev i nian har blivit utsatt för rån, och 65 procent har begått brott det senaste året. Fler och fler ungdomar bär vapen - också i skolan. När skyldiga för ett våldsbrott ställs inför domstol hävdar många att avsikten inte var att skada någon, och får då ofta lägre straff. Det är fel. Alla vet att vapen skadar.

Brott ska leda till straff. Det centrala är att skydda människor från brott, och normalt ska ett utdömt fängelsestraff avtjänas i sin helhet. Anledningen är att skydda brottsoffret, både nu och i framtiden. Brottslingen ska betala 20 procent av lönen i fängelset till Brottsofferfonden. Det vore en viktig pedagogisk poäng.

När en person blir dömd för sitt tredje grova våldsbrott ska maxstraffet utdömas. I dag är det sällsynt att maxstraff döms ut. Domstolarna måste kunna använda den straffskala som finns. Många som blir dömda till ett år kommer ut efter nio månader. Det är fel. Ett år ska vara ett år.

I dag läggs polisstationer ner, och i vissa kommuner finns bara en eller två poliser. Det går inte att gripa kriminella om det saknas poliser. Det går inte att undvika att brott sker om risken att åka fast är väldigt liten. Människor känner sig inte säkra om de vet att de kan utsättas för våld. En osäker värld är en sämre värld.

I fängelset ska självklart fångarna rehabiliteras. Men lösningen är att se till att med tidiga insatser hindra att unga blir brottslingar. De flesta ungdomsbrottslingar har själva blivit utsatta för brott, och därför går mål och medel hand i hand. Det största problemet i dag är att det tar för lång tid innan samhället reagerar mot de brott som begås och att brottsoffer får uppgörelse.

Det är dags efter många år med brottslingen i fokus att ändra inställning. Fler poliser är inget egenvärde. Det är brottsoffret regeringen sviker när de inte bekämpar kriminaliteten. Sätt brottsoffret i centrum.

Magnus Leivik, distriktsordförande Moderata ungdomsförbundet, Norra Älvsborg