"Brotten drabbar de fattigaste hårdast"

Jan Emanuel Johansson (s) vill bekämpa brott genom att bekämpa klassamhället

NYHETER

Jag är orolig över att Sverige håller på att bli ett kallare, mer stängt samhälle. Allt fler privatpersoner och företag skaffar sig larm och väktare för att skydda sig. Unga killar tvingas stoppa mobiltelefonen i kalsongerna eftersom dom är rädda för att få den stulen. Och många kånkar upp cykeln i lägenheten för att man inte längre vågar låsa den utanför på gatan.

Trots känslan av ökad otrygghet minskar faktiskt brottsligheten. De tio senaste årens utveckling är ett trendbrott. Inte sedan 1950 har antalet anmälda brott sjunkit.

Men människors känsla av rädsla och otrygghet är ändå inte mindre allvarlig. I spåren av rädslan följer segregation och likgiltighet. Människor flyttar, om de kan, från bostadsområden med hög kriminalitet. De köper extra lås till dörrarna och galler för fönstren. Människor blir misstänksamma mot varandra, även mot sina närmsta grannar. Den lokala sammanhållningen bryts sönder.

Många påstår att brott- och straffrågor är högerfrågor. Som jag ser det handlar brottsbekämpning istället om ett klassiskt socialdemokratiskt uppdrag, nämligen att bekämpa klassamhället.

Brotten drabbar de fattigaste hårdast. Att vara snickare och få sin bilstereo stulen är i vissa hänseenden värre än att vara direktör och drabbas av samma brott. Samtidigt är brottens orsaker också en fråga om klass. Människor från sämre ekonomiska och sociala förhållanden är överrepresenterade i brottsstatistiken.

Av erfarenheter från min uppväxt och mitt nuvarande jobb vill jag se följande:

1. Snabb tillrättavisning av ungdomar

Unga människor behöver snabb tillrättavisning och omedelbar hjälp för att komma igen. Fängelse och böter är inte de mest lämpliga påföljderna. Istället borde rättsväsendet ge förtur åt ungdomar och socialtjänsten få större ansvar och befogenheter att ta hand om unga kriminella.

2. Satsa på fler och justa poliser

Polisen måste fortsätta att få ytterligare resurser. Regeringen har hittills startat två nya polisskolor. Till en början ska polisen ökas till 17 000 personer. Det är den största satsningen på polisen i modern tid!

Det behövs fler patrullerande poliser i landets förorter. Människor måste ha rätt att känna sig trygga i sina bostadsområden. Och dessa poliser måste vara justa! Det vill säga, de måste visa stor respekt, jobba långsiktigt och förebyggande med ungdomarna. Polisen måste bli en naturlighet i bostadsområdena och inte bara dyka upp i piketer med blinkande sirener när allt redan är kört.

3. Jobba förebyggande

I grund och botten föds brottsligheten i utanförskap och i sociala problem. Det är ytterligare en anledning att göra Sverige till ett tryggt land för alla. Ingen kan påstå att det finns mer framgångsrika sätt att bekämpa uppkomsten av kriminalitet än att utveckla välfärdssamhället med ett starkt socialt skyddsnät.

Det handlar bland annat om att unga människor måste få ha egna ställen på fritiden. Många kommuner har under 90-talet stängt fritidsgårdarna eller försämrat öppettiderna. Att satsa förebyggande så att alla får en meningsfull fritid livsviktigt.

4. Bekämpa återfallen

Straff är viktigt och ska vara kännbara. Straffen måste också ge brottslingen en möjlighet att bryta sitt kriminella liv. I dag fungerar detta dåligt och återfallen är många. Kriminalvården måste bli bättre på missbruksbehandling, att bättra på gamla skolbetyg och ge yrkesträning. Brottslingen måste bli medveten om att ett icke-kriminellt liv finns inom räckhåll. Målet måste vara att de är redo för ett liv utan brott den dag de muckar från fängelset.

Jan Emanuel Johansson

Riksdagskandidat (s)