Läs hela chattet med KRIS ordförande Christer Karlsson

"Jag blev trött på att inte bestämma över mitt liv själv"

NYHETER

Falcon säger: Vad gör KRIS?

Christer Karlsson säger: Gå in på vår hemsida www.kris.a.se.

Chandra säger: Hej, på vilket sätt hjälper ni folk, förutom genom muntligt stöd?

Christer Karlsson säger: Vi informerar på fängelserna om att vi finns, vi hämtar dem från fängelseporten och lotsar dem in i samhället. Vi hjälper dem med alla problem.

Folke säger: Vilka brott har du själv dömts för?

Christer Karlsson säger: Det mesta utom sexuella brott eller mord. Jag har suttit i 22 år i fängelse.

Leuchter säger: Hej. Vad anser du om dagens straff? Bör man inte skärpa straffen och kanske till och med införda dödsstraff?

Christer Karlsson säger: Nej, jag tycker inte man ska skärpa straffen eller införa dödstraff. Dagens straff är bra men man ska göra någonting åt innehållet.

Henrik säger: Finns det statistik som visar att ert arbete är framgångsrikt?

Christer Karlsson säger: Ja och nej, det finns på vår hemsida . Titta där! Vi har 3 000 medlemmar så det är ganska stort.

salman säger: Vad anser du om fotkedjan som har kommit?

Christer Karlsson säger: Om du menar fotbojan, så tycker jag att det är bra om man ska släppas ut i samhället tidigare än villkorlig frigivning.

Leif säger: Man pratar om att kriminella skall ha en chans till att gå tillbaka som "vanligt folk" till samhället. Statistik visar ganska tydligt: en gång kriminell-alltid kriminell. Hur tror du drabbade reagerar när de ser hur man "bryr" sig om kriminella? Deras anhöriga fick kanske inte en andra chans.

Christer Karlsson säger: Nej, just det . Det är nya tider. Det är därför vi finns, för att de gamla inte fick chansen .

Folke säger: Vad tycker du om livstids fängelse? Ska livstids fängelse vara just livstid?

Christer Karlsson säger: Jag tycker illa om livstidsfängelse och livstidsfängelse ska inte vara livstid. Efter ett visst antal år börjar de intagna att brytas ner och då får vi ut en spillra i samhället.

grond säger: Hur är det att sitta i fängelse? Är det lika bekvämt som många tror eller är det "farligt"?

Christer Karlsson säger: Det är väldigt bekvämt med tydliga regler där andra bestämmer vad jag ska göra. Det gör att man blir väldigt vilsen är man kommer ut. Där man själv måste ta alla beslut. Så det är farligt.

adam säger: Vad fick dig att bryta med ditt kriminella förflutna

Christer Karlsson säger: Jag blev trött på att inte bestämma över mitt liv själv. Jag var nakoman och trött på det. Och bildade Kris för att jag tror att man hjälper sig själv väldigt bra genom att hjälpa andra.

Leuchter säger: Det talas mycket om gängbildning på fängelserna. Anser du att man borde ha helt separata avdelningar för etniska svenskar och invandrare för att undvika bråk?

Christer Karlsson säger: Nej.

Nikko säger: Är det många som blir sexuellt utnyttjade som i USAs fängelser?

Christer Karlsson säger: Nej.

adam säger: Hur lätt är det för en kriminell att komma in i samhället igen efter en fängelsevistelse?

Christer Karlsson säger: Det tar några år och sen ytterligare några år för att känna sig som en nyttig samhällsmedborgare, men man behöver hjälp.

Fredan säger: Jag har hört att intagna erbjuds en möjlighet att studera. Vad är det för kurser och fungerar det?

Christer Karlsson säger: Det är delade meningar, man erbjuds att studera men det är lågstadienivå. Vill han studera högre utbildningar är det dåligt om platser.

scry säger: Hur gör jag om jag vill stöda kris, personligt och inte penga vägen?

Christer Karlsson säger: Bli stödmedlem via hemsidan, www.kris.a.se

grond säger: Avskräcker långa straff?

Christer Karlsson säger: Nej, inte för de som redan är krimilnella men kanske för förstagångsförbrytare.

Leo säger: Hur ser en cell exakt ut i fängelset egentligen?

Christer Karlsson säger: Gå in på kriminalvården hemsida och titta, www.kvv.se.

Johan säger: I vilken omfattning förekommer misshandel och dylikt på svenska fängelser, är det vanligt med gängbildning och rasbråk? Två stora grupper är som jag förstått det invandrare och nazister?

Christer Karlsson säger: Det förekommer misshandel på fängelser, en del är gängbråk, en del är rasbråk. En del är narkotikarelaterade.

Dr Alban säger: Varför började du att knarka?

Christer Karlsson säger: Jag var kriminell innan jag började knarka . Så förmodligen var det så att jag ville prova på något nytt. Jag sökte saker som var annorlunda.

Pilliz säger: jag håller på att läsa till högstadielärare, vad har du för råd om man skulle ha en kriminellt belastad elev?

Christer Karlsson säger: Jag tror att man ska söka hjälp med föreläsningar från t ex Kris, Lugna gatan Exit el dyl.

Leuchter säger: Kan det, enligt dig, på något sätt vara korrekt att aldrig släppa ut Jackie Arklöf eller ska alla ut förr eller senare?

Christer Karlsson säger: Svår fråga, Han kommer ut. Det blir jättemycket jobb med att få honom till en samhällssnyttig medborgare...

Judas säger: Hur stor del av de intagna blir rehabiliterade under fängelse vistelsen?

Christer Karlsson säger: Vad menar du med rehabiliterad ?

Leo säger: Får ni bidrag av staten?

Christer Karlsson säger: Ja.

Fredan säger: Finns det gott om droger på fängelserna?

Christer Karlsson säger: JA.

Jonas21 säger: Vilka ekonomiska bidrag får man när man sitter inne?

Christer Karlsson säger: Varierar mellan 2.50 till 10 kronor i timmen.

jojo säger: När kan man få livstid, vid vilken ålder?

Christer Karlsson säger: Jag tror att det är 18 år.

Joakim säger: Tycker att fångar kan göra en samhällsinsats isället för att sitta o uggla i ett rum, typ röja i skogen, rensa skräp vid vägen.

Christer Karlsson säger: Det är väl OK.

Judas säger: Jag menar, upphör att vara kriminelt belastade.

Christer Karlsson säger: Kan det var 30 %?

Robin säger: Hur kan det överhuvudtaget finnas droger på ett fängelse, får besökare komma som dom vill utan övervakare?

Christer Karlsson säger: Ja.

Leo säger: Vet du att en av Englands rikaste affärsman en gång suttit inne? Känner du till dylika exempel (förutom dig själv) som lyckats efter straffet?

Christer Karlsson säger: Ja, det är många rika som har suttit inne, och som är på gränsen mellan kriminell och hederlig. Titta bara på Refat el Sayed.

Fredan säger: Vilken slags vård tycker du man borde satsa på i fängelserna i vårt land vad gäller våldsverkare som upprepade gånger har begått den här typen av brott?

Christer Karlsson säger: Det finns någonting som heter "kriminalitet som livstil", som en man som heter Gunnar Bergström har tagit fram. Detta borde vara ett program som man borde köra på svenska fängelser.

Moderator säger: Nu är chattiden med KRIS slut. Tack alla chattare och Christer Karlsson.

Christer Karlsson säger: Tack och hej. Sköt er nu så ni slipper hamna i fängelse.