Samhället reagerar för sent

CUF vill ha mer samverkan mellan skolan och olika myndigheter

NYHETER

På tio år har antalet anmälda våldsbrott ökat med nästan 50 procent. Under år 2000 dömdes ungdomar i ålder 15-20 år för nästan 14 000 brott, vanligast var stölder, misshandel och skadegörelse som tillsammans stod för över 10 000 brott.

Min uppfattning är att samhället reagerar allt för sent och allt för svagt mot "småbrott" som ungdomar begår. Eftersom samhället inte tydligt visar att brott mot lagarna bestraffas kan brottsligheten fortsätta, och nästan alltid blir brotten grövre och grövre. Många 15-17-åringar som döms till sluten ungdomsvård har tidigare blivit dömda till böter och vård inom socialtjänsten tiotals gånger.

Redan vid första brottet, oavsett om killen, eller tjejen vilket är betydligt mer ovanligt, fyllt 15 år och därmed blivit straffmyndig, måste samhället tydligt markera att gränsen för det acceptabla är bruten. Det krävs samverkan mellan olika myndigheter, skolan, det sociala och polisen för att kunna ge rätt behandling och straff. Olika sorters skyddstillsyn och övervakare måste kunna användas i olika fall. Befinner sig killen eller tjejen i en mycket strulig hemmiljö kan det bli nödvändigt med familjehemsplacering.

Vid återupprepad brottslighet kan sluten ungdomsvård, där påföljden är en kombination av straff och behandling, vara ett bra alternativ. Egentligen ska domen inte ses som ett straff utan som en möjlighet att få hjälp att hitta tillbaka till ett icke-kriminellt liv. Straffet och behandlingen kan lämpligen kombineras med kvalificerad yrkesutbildning.

Johan Linander

Förbundsstyrelseledamot i Centerpartiets Ungdomsförbund