Svenska banker bryter mot lagen

Otillåtna avgifter och dålig information om överföringar till utlandet

NYHETER

Felaktiga och oklara uppgifter, eller ingen information alls.

Svenska banker bryter systematiskt mot lagen när kunder ska föra över pengar till konton i utlandet. Och det tar alldeles för lång tid för pengarna att komma fram, tycker en missnöjd finansminister Bosse Ringholm.

- Om det inte sker väsentliga förbättringar så har bankerna ett lagstiftningshot hängande över sig, som jag uttalade förra sommaren. De måste ta rejäla kliv framåt om det inte ska bli nödvändigt med lagstiftning, säger Bosse Ringholm.

Sommaren 2001 konstaterade EU-kommissionen att svenska banker är långsammast i hela EU på att flytta pengar till konton till andra EES-länder. Mellan fyra och fem dagar tog det, mot tre för bankerna i andra EU-länder. Det var det som fick den svenske ministern att slå näven i bordet.

Slöhet ger ränta

Sedan dess har bankerna bättrat sig något, visar en ny rapport från Finansinspektionen (FI). Bland de undersökta bankerna är det bara SEB som utmärker sig genom att fortfarande ligga på 4-5 dagar, mot 2-3 för de andra.

- Man kan ju utgå ifrån att bankerna använder modern datateknik, säger Bosse Ringholm som "inte kan begripa" varför det tar så lång tid att göra utlandsöverföringar vid disk. Han tror att det är för att tjäna pengar som bankerna är långsamma.

- Det är dessutom dyrt att göra utlandsbetalningar. Och man kan ju undra varför det skiftar mellan 10-20 kronor till ett par hundra kronor för olika banker att utföra samma tjänst, säger finansministern.

Oacceptabelt

Det som bankerna får mest kritik för efter FI:s undersökning är dock de systematiska lagbrott de begår när de inte ger ordentlig information till de kunder som vill flytta pengar till utländska konton. Inte heller följer bankerna den regel som förbjuder avdrag för kostnader från överfört belopp, vilket i praktiken innebär det att mottagaren ibland får betala för överföringen.

- Fullständigt oacceptabelt. Med tanke på att lagen har funnits sedan 1999 är det anmärkningsvärt att bankerna inte hunnit anpassa sig, säger Kerstin af Jochnick, avdelningschef på FI.

Bankerna måste nu genast utbilda sin personal och ta fram informationsmaterial. Myndigheten begär en tidsplan för när detta ska vara gjort.

Komplicerat

SEB ska se över sina rutiner för utlandsbetalningar, säger Carin Hallqvist som arbetar med kundrelationer på banken.

- Muntlig information är väldigt svår att lämna över disk, utlandsbetalningar är en komplicerad produkt. Men har redan ett pågående åtgärdsprogram för det här är inte tillräckligt bra. Vi är snart klara med ett informationsblad, säger Carin Hallqvist.

I FI:s undersökning ingick, förutom SEB, Föreningssparbanken, Nordea, Svenska Handelsbanken och Skandiabanken. Myndigheten kommer att göra en ny granskning om några månader.

- Det finns skäl att fortsätta hålla ögonen på bankerna, säger finansministern.

Sara Rosén/TT