Barnen får för lite att äta i förskolan

Ny studie: tre av fyra får inte i sig tillräckligt med mat

NYHETER

Tre av fyra barn får för lite mat i förskolan.

Samtidigt drar många kommuner ner på barnens mat.

- Detta kan bli ännu allvarligare med maxtaxan som kommer att leda till att barn vistas längre i förskolan, säger Hanna Sepp, blivande doktor i hushållsvetenskap.

Foto: BJÖRN LINDAHL
TILL SISTA SMULAN På förskolan Skytten i Stockholmsförorten Skogås har man inte dragit ner på maten, berättar förskolläraren Agneta Holst. Kompisarna Andreas Klint och Andreas Fernbrant mumsar på nybakade scones. De har tur. I många kommuner drar men ner på barnens mat och en ny studie visar att tre av fyra barn inte får i sig tillräckligt på förskolan.

Barn som går fulltid i förskolan ska inta minst 65 procent av sitt dagliga näringsintag i förskolan, enligt Livsmedelsverkets närings- rekommendationer. Men så ser det inte ut bland landets förskolegrupper.

Ser det som en varningssignal

I en studie vid Uppsala universitet vägdes och registrerades 109 barns måltider, både i förskolan och i hemmet.

- I snitt fick barnen i sig 58 procent av dagens totala näringsintag i förskolan. Bara en fjärdedel kom upp till de rekommenderade 65 procenten, säger forskaren Hanna Sepp.

Skillnaden kan tyckas marginell men är en varningssignal, menar hon.

- Om man bara når upp till 58 procent fast man ätit tre måltider så visar det att man inte kan ta bort något mål. Men i vissa kommuner har man redan tagit bort frukosten eller ersatt mellanmål med bara frukt eller något litet.

- Kanske är det i stället så att små magar behöver ett extra mål mat.

Barnens mat får överlag bra betyg och det finns ingen exakt förklaring till det låga näringsintaget.

Bullrig miljö

- Det kan vara allt från att de inte orkar äta eller inte haft tid till att det är för bullrig miljö.

Hanna Sepp vill ge måltidskunskap en viktigare roll i förskollärarnas utbildning. På vissa utbildningar i landet saknas måltidskunskap helt, och de allra flesta som i dag jobbar med barn har aldrig fått någon måltidskunskap.

När barnen i studien fick berätta om sin relation till mat förknippade många måltiden med regler och vad man inte får göra.

- Detta kan tyda på att personalen inte funderat på sin roll vid måltiden, säger Hanna Sepp.

Men här blir det sällan en smula över

Varm choklad och nybakade scones - på den här förskolan blir det sällan en enda smula över.

- Det är alarmerande att vissa kommuner drar in på barnens mat, säger Kristina Klint, mamma till 4-årige Andreas.

Britt Peruzzi