Ny lag på högskolan ska skydda studenter från diskriminering

Nu får de samma skydda som anställda i arbetslivet

NYHETER

Nu får de som studerar vid högskolan samma skydd mot diskriminering som anställda i arbetslivet. I morgon börjar lagen om likabehandling i högskolan att gälla.

- Det är märkligt att den inte funnits tidigare, säger Anna Lasses, vice ordförande i Sveriges förenade studentkårer, SFS.

Hittills har landets 330 000 högskolestudenter inte haft någonstans att vända sig om de ansett sig diskriminerade. Nu kan de vända sig till någon av de fyra ombudsmännen mot diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk och religiös tillhörighet, sexuell läggning eller funktionshinder.

Ombudsmännen företräder

Ombudsmännen har rätt att som juridisk part företräda en student eller sökande. Kommer parterna inte överens kan fallet drivas vidare i tingsrätten och högskolan kan bli tvungen att betala skadestånd.

Lagen gäller två former av diskriminering.

" Direkt diskriminering - det kan vara att en student i rullstol inte kan ta sig in i lokalerna eller att någon blir underkänd bara för att han eller hon är invandrare.

" Indirekt diskriminering - till exempel ensidig kurslitteratur eller medicinsk forskning som förbiser kvinnors sjukdomar och behov.

"Högskolan ska vara rättvis"

- Det står klart i lagens direktiv att högskolan ska vara rättvis och öppen för alla. Rätt använd kan den nya lagen hjälpa till med det men det tar säkert tid. Den akademiska världen är inte känd för att vara snabb, säger Anna Lasses.

Jon Hansson

ARTIKELN HANDLAR OM