"Det får inte bli en gisslansituation"

Elevorganisationen tveksam till att elever får betalt

NYHETER

- Spontant tycker jag det är tråkigt att skolan inte kan motivera elever på andra sätt.

Det säger Lena Winkler, vice ordförande i Elevorganisationen om förslaget att med pengar locka skolkare till skolan.

Lena Winkler är noga med att tala om att hon inte ännu hört särskilt mycket om bakgrunden till förslaget.

Skolchefen påpekar att det på längre sikt kan vara en samhällsekonomisk besparing.

Men han säger också att pengar inte är huvudsaken, det viktiga är att de kommer till skolan.

- Jag håller med honom om det. Men det vore trevligt om de gjorde skolan mer tillgänglig på andra sätt. Fast vi vet inte vad de prövat innan.

- Det får inte bli en gisslansituation så att eleverna går dit bara för att få pengar utan för att få resultat.

Vad kan erbjudandet om extra pengar ge för signaler?

- Signalen det ger är väl att skolan inte kan motivera eleverna tillräckligt trots att den ska vara så individanpassad. Den kan inte uppfylla den här gruppens behov.

Simone Söderhjelm

ARTIKELN HANDLAR OM