Pacemaker kan stoppa alzheimer

Pilotstudie i Göteborg ger demenssjuka nytt hopp

NYHETER

Nu testas en pacemaker mot demens.

Den lilla dosan opereras in under huden och skickar elektriska impulser till hjärnan.

Sju av tio Alzheimerspatienter som provat fick bättre minne.

Foto: PRESSENS BILD
personligheten bryts ner I Bille Augusts film "En sång för Martin " spelar Sven Wollter dirigenten som drabbas av alzheimers sjukdom, som bryter ner hans personlighet. Viveka Seldahl spelar hans käresta Barbara. Båda belönades tidigare i år med Guldbaggar för sina rollprestationer.

Resultaten står sig även efter ett års användning.

Förutom att minne och koncentration stabiliserades eller blev klart bättre tyckte sig patienterna fått bättre livskvalitet.

- Ett av våra mest intressanta fynd är att efter ett års behandling får fyra av tio patienter en tydlig sänkning av proteinet tau, säger psykiatern Magnus Sjögren till tidningen Dagens Medicin som presenterar nyheten i sitt senaste nummer.

Elektriska impulser får biologisk effekt

Tau är ett protein som normalt finns i nervcellerna. Om nervcellerna skadas eller dör ökar nivåerna av tau i vätskan som omger hjärnan.

Att forskarna nu lyckats minska tau-nivån tyder på att de elektriska impulserna startar en neurokemisk process som får rent biologiska effekter.

I pilotstudien på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg ingick 15 patienter mellan 40 och 80 år. Resultaten omfattar dock bara de tio som haft dosan i mer än ett år.

De fick den pacemakerliknande dosan inopererad under huden på vänster sida av bröstet. Elektroder från dosan kopplades sedan till vagusnerven som löper på båda sidor om halsen.

Dosan fungerar som ett slags pulsgenerator och retar nerven som i sin tur skickar impulser upp till stora delar av hjärnan.

Några patienter fick problem med hosta eller heshet de första månaderna.

I de flesta fall försvann det med tiden, men ett par fick så svår andnöd att de justerade eller stängde av dosan. Då försvann besvären.

Patienterna kan själva reglera intensiteten i impulserna eller stänga av manicken när som helst med hjälp av en magnet som förs över bröstet.

"Effekten blir bättre med tiden"

Långtidseffekterna av så kallad vagusstimulering är det fortfarande för tidigt att säga något om, men liknande behandling på patienter med epilepsi och depression visar att effekten tycks hålla i sig.

- Det är snarare så att behandlingseffekten förbättras med tiden, säger Magnus Sjögren som nu förbereder en större studie.

Tillsammans med forskare på Universitetssjukhuset i Malmö och Karolinska sjukhuset i Solna ska han låta ytterligare 20 alzheimerspatienter få prova dosan.

Folksjukdom som drabbar många äldre

Caroline Hougner

ARTIKELN HANDLAR OM