Krisgrupp mot vantrivsel i EU

Svenskar flyr toppjobb i Bryssel

NYHETER

BRYSSEL

Regeringen inleder en kampanj för att få tjänstemännen att trivas i Bryssel.

Orsak: svenskflykten från EU-byråkratin.

Inte alltid så kul att jobba här, tycker många svenskar.

Sedan Sverige blev medlem 1995 har många av de chefer som tillsattes flyttat tillbaka till Sverige. Åtskilliga har klagat på vantrivsel, särskilt kvinnor.

- Vissa har skrämts av en annorlunda arbetskultur i kommissionen, säger Per Nordström, departementsråd i UD.

Nu ska han samordna svenskarna i EU-byråkratin.

Byråkraterna bildar nätverk

Medan andra länder har månat om sina tjänstemän har de svenska känt att regeringen har lämnat dem vind för våg.

Men nu ska det bli ändring. Ett nätverk av svenska EU-byråkrater har bildats för att informera om lediga jobb och stödja nyanlända. Dit ska man också kunna vända sig om kulturkrockarna blir för jobbiga.

Knappt 30 personer dök upp till den första träffen. För att visa hur regeringen ser på detta deltog Göran Perssons statssekreterare Lars Danielsson.

Minskat intresse för EU-jobben

Öst- och centraleuropa vill snart ha del av kakan.Eftersom så många svenska topptjänstemän lämnat sina poster är risken överhängande att EU tröttnat på svenskarna.

- Intresset för EU-jobben har också minskat, , säger Per Nordström.

Månadslönen för en generaldirektör ligger på cirka 100 000 kronor netto plus flera tilllägg för familj, barnens studier m m.

550 av kommissionens 20 000 tjänstemän är svenskar.

Svenskar som lämnat EU-kommissionen

Emily von Sydow