Här går alla första majtåg i dag

NYHETER

Här kan du demonstrera.

På följande platser anordnar socialdemokraterna och vänsterpartiet första maj-demonstrationer, möten och liknande.

Danderyd

Socialdemokraterna:

Möte kl 10.00 i Mörby centrum.

Talare: Inger Segelström.

Ekerö

Socialdemokraterna:

Samling vid kommunhuset kl 09.50.

Talare: Ola Rask.

Enköping

Socialdemokraterna:

Avmarsch från Torget kl 11.00.

Talare: Bengt Göransson.

Eskilstuna

Socialdemokraterna:

Avmarsch från Fristadstorget kl 14.15.

Talare: Lena Hjelm-

Wallén.

Vänsterpartiet:

Samling vid Fristadstorget kl 11.15

Talare: Mats Einarsson och Elina Linna.

Flen

Vänsterpartiet:

Picknick i Sveaparken kl 13.00.

Talare: Inger Björklund.

Gustavsberg

Socialdemokraterna:

Samling 9.30 i Gustavsbergs centrum.

Talare: Ingela Thalén.

Gävle

Socialdemokraterna:

Avmarsch från Folkets hus kl 14.00.

Vänsterpartiet:

Samling på Södermalmstorg kl 12.30.

Jakobsberg

Socialdemokraterna:

Samling kl 10.00 i Jakobsbergs centrum.

Talare: Britta Lejon.

Vänsterpartiet:

Första maj-möte i Jakobsbergs centrum kl 11.00. Sedan gemensam tågresa in till demonstrationen i Stockholm.

Norrtälje

Vänsterpartiet:

Möte på Stora torget kl 11.00.

Talare: Charlotta

Bjälkebring.

Nyköping

Socialdemokraterna:

Avmarsch från Stora torget kl 11.00.

Talare: Anna Berger-Kettner.

Vänsterpartiet:

Möte i Gripsholmsparken (se lokal annonsering).

Stockholm

Socialdemokraterna:

Avmarsch från Humlegården kl 14.00.

Talare: Göran Persson.

Vänsterpartiet:

Samling på Medborgarplatsen kl 12.00. Avmarsch kl 13.

Talare: Gudrun Schyman och Elis Esbati.

Strängnäs

Socialdemokraterna:

Avmarsch från Kulturskolan kl 13.15.

Talare: Jan Larsson.

Sundbyberg

Socialdemokraterna:

Avmarsch kl 10.30 från Folkets hus.

Talare: Göran Persson.

Södertälje

Socialdemokraterna:

Samling Stadsparken kl 12.30.

Talare: Mona Sahlin.

Vänsterpartiet:

Samling på Maren-plan kl 10.15. Avmarsch kl 10.45.

Talare: Gudrun Schyman, Elis Esbati och Staffan Norberg.

Trosa

Vänsterpartiet:

Första maj-firande på Mamsell Trosa kl 19.00.

Täby

Socialdemokraterna:

Samling i Täby centrum kl 10.30.

Talare: Inger Segelström.

Upplands Väsby

Vänsterpartiet:

Samling i Susseboparken kl 10.00. Gemensam tågresa till demonstrationen i Stockholm.

Uppsala

Socialdemokraterna:

Avmarsch från Vaksala torg kl 14.00.

Talare: Jan O Karlsson.

Vänsterpartiet:

Samling på Vaksala torg kl 11.45. Avmarsch 12.45.

Talare: Ingrid Burman med flera.

Västerås

Vänsterpartiet:

Samling på Fiskartorget 11.45. Avmarsch kl 12.00.

Talare: Stig Henriksson med flera.

Åkers

styckebruk

Socialdemokraterna:

Avmarsch från Kunskapens träd kl 10.30.

Talare: Jan Larsson.

Åkersberga

Vänsterpartiet:

Första maj-möte på Storängstorget i Åkersberga centrum.

Källor: Socialdemokraterna och vänsterpartiet.