Ytterst få drabbas av psykos

NYHETER

Förlossningspsykos drabbar en till två barnaföderskor av tusen.

Får mödrarna ingen hjälp kan deras barn fara illa. Men det är mycket ovanligt att det går så långt som till mord.

- Det handlar inte om elakhet, mamman är inte förmögen att behandla barnet som ett barn. När kvinnor är psykotiska under graviditeten kan de tro att barnet är ett djur eller en tumör, säger Kerstin Wolff, överläkare på förlossningen på Huddinge universitetssjukhus.

Familjeproblem kan ligga bakom

Docent Margaretha Bågedahl-Strindlund forskar om psykiska sjukdomar i samband med graviditet och barnafödande sedan 70-talet. Enligt henne är risken att drabbas av förlossningspsykos större för personer som tidigare haft psykotiska symptom.

När kvinnor dödar sina egna spädbarn är det främst oönskad graviditet eller familjeproblem som ligger bakom. Enligt en engelsk studie är det färre än 30 procent av fallen som bottnar i psykotisk sjukdom.

- När mödrar dödar sina barn kan det vara ett utvidgat självmord. Då handlar det inte om aggressivitet mot barnet, man vill inte att det ska behöva ha en sådan dålig mamma. Då kan man ta med sig barnet i döden i en sorts barmhärtighet, säger Margaretha Bågedahl-Strindlund.

Mammor åker hem tidigare

En förlossningspsykos inträffar sällan direkt efter förlossningen, den brukar komma efter några dagar, oftast inom den första månaden.

- I dag går mammor hem oerhört snabbt, i stort sett samma dag. Det innebär större risker eftersom förlossningspersonalen inte får möjlighet att upptäcka om mamman uppträder psykotiskt, säger Margaretha Bågedahl-Strindlund.

Svante Lidén