Ingen resning i Malexandermålet

NYHETER

Andreas Axelsson och Tony Olsson, beviljas inte resning i Högsta Domstolen (HD).

Enligt HD föreligger det inte synnerliga skäl till att på nytt pröva frågan om de båda männen är förövarna.

Livstidsdömda

De två är, tillsammans med Jackie Arklöv, livstidsdömda för de två polismorden i Malexander i Östergötland. De begärde, efter att Jackie Arklöv tog på sig skulden för morden, resning i målet.

TT