Kärnavfall lagras mitt i Västerås

NYHETER

Mitt i Västerås står en container med tonvis av kärnavfall.

Det plutoniumhaltiga materialet har överskridit gränsvärdet vid fem tillfällen.

Trots det kan kärnavfallet bli kvar i flera år.

Det står tio ton kärnavfall i en container på företaget Westinghouse Atoms mark.

Materialet importerades till Sverige från Tyskland i samband med att en kärnbränslefabrik avvecklades i staden Hanau för ett antal år sedan, skriver Dagens Nyheter.

Värdefullt uran utvanns

Ur materialet utvanns värdefullt uran. Efter urlakningsprocessen återstod avfall som deponerats på svenska kommunala anläggningar.

Våren 2000 gjorde Statens strålskyddsinstitut (SSI) mätningar som avslöjade att gränsvärdet i det tyska materialet vid fem tillfällen varit fem gånger högre än tillåtet.

"En utredning krävdes"

- Från strålskyddssynpunkt var det ingenting alarmerande. Men vi stoppade all deponeringsverksanhet och krävde en utredning om orsakerna till de förhöjda halterna, säger Anders Wiebert på SSI till Dagens Nyheter.

Det importerade materialet visade sig ha små mängder av plutonium och tillståndet att deponera tyskt kärnämnesavfall drogs in i Sverige.

Tio ton plutonium i en container

Men i Västerås står fortfarande tio ton plutoniumhaltigt avfall i en container på företaget Westinghouse Atoms mark.

Och där kan det bli stående i flera år innan det skeppas tillbaka till Tyskland.

På företaget skyller man dröjsmålet i hanteringen av kärnavfallet på den ändrade lagstiftningen.

Johan Edgar