Var tredje 20-åring är ”mambo”

Föräldrarna försörjer sina barn allt längre

NYHETER

Allt fler unga vuxna är mambos. En av tre ungdomar mellan 20 och 23 år bodde hemma hos mamma och pappa förra året. För fem år sedan var det var fjärde.

I Stockholms län bor mer än varannan hemma.

Allt fler unga bor kvar hemma längre. Och föräldrarna försörjer sina barn allt högre upp i åldrarna. Det visar en undersökning som bostadsforskaren Sven Bergenstråhle har gjort för Hyresgästföreningen, och som redovisas i Dagens Nyheter idag.

Andelen unga som bor hemma har ökat sedan 1997. I åldersgruppen 20 till 27-åringar har andelen som bor hemma ökat från 15 till 18 procent.

När det gäller unga mellan 20 och 23 år var det 25 procent som bodde hemma 1997. År 2001 var motsvarande siffra 32 procent.

"Billigt och praktiskt"

Utvecklingen är allra tydligast i storstäderna eller på högskoleorterna. I Stockholms län(exklusive Stockholm) bor mer än varannan kvar hemma.

Det är framförallt av ekonomiska orsaker som de unga bor kvar hemma. De vanligast skälen som ungdomarna uppger i undersökningen är att det är ”billigt och praktiskt”, skriver Dagens Nyheter.

Nio av tio säger att de vill flytta. Men samtidigt har andelen 20 till 27-åringar som anser sig ha råd med egen bostad ökat från varannan 1997 till nästan två tredjedelar 2001.

– Det har inte byggts några hyresbostäder under den här perioden. Konkurrensen om bostäderna har ökat, så även om de unga materiellt sett fått det bättre räcker det inte långt jämfört med andra grupper i samhället, säger Sven Bergenstråhle till Dagens Nyheter.

Föräldrarna försörjer de unga

Bristen på studentbostäder är en annan vanlig orsak till att de unga inte kan flytta hemifrån.

Samtidigt som de unga bor kvar hemma längre förlänger det föräldrarnas försörjningsbörda.

Föreningssparbanken har räknat fram att 2 500 kronor i månaden är en rimlig avgift att betala för de ungdomar som bor kvar hemma.

I verkligheten betalade två tredjedelar av de unga som bodde hemma i fjol högst en tusenlapp i månaden.

Pernilla Fagerström