Ungt val på läns- och skolnivå

NYHETER

Måndagen den 29 april publicerades Ungt vals riksresultatet för de etablerade partierna och partierna utanför riksdagen.

I dag kan vi redovisa resultatet för de mindre partierna även på läns- och skolnivå. Förra måndagen ingick de i gruppen ”övriga röster”.

Varje skola kan se det lokala resultatet för de tolv största partierna i Ungt val.

Förutom de sju riksdagspartierna ingår sverigedemokraterna, Kalle Anka-partiet, nationaldemokraterna, kpml(r) och nationalsocialistiska fronten.

I ”övriga röster” finns nu framför allt enstaka röster på partier som väljarna skapat vid rösttillfället. De heter allt från trädgårdstomtarnas befrielsefront och glad vänster till anti-kepspartiet.

Resultaten för riksdagspartierna på läns- och skolnivå skiljer sig ibland från resultaten som redovisades den 29 april.

Det beror på att en del väljare röstat på riksdagspartierna på ett lite oväntat sätt. De har inte klickat i rutan där riksdagspartiets namn stod, utan i stället skrivit in partiets namn i fritext-fältet för övriga röster. I det första resultatet på läns- och skolnivå var alltså dessa röster dolda i gruppen "övriga".

Fritext-rösterna på riksdagspartierna ingick i respektive partis resultat på nationell nivå redan i måndags.

Alla skolor där minst 20 elever röstat eller där valdeltagandet var minst tio procent redovisas.

Joachim Kerpner