Sju av tio surfare vill rösta på nätet

Var femte kan tänka sig att rösta med mobilen

NYHETER

STOCKHOLM

Mer än sju av tio internetanvändare vill rösta i riksdagsvalet via internet.

Två av tio kan tänka sig att rösta via mobilen.

Skälen är enligt en undersökning gjord bland 1 200 internetanvändare mellan 18 och 75 år av undersökningsföretaget Netsurvey, att man själv kan välja tidpunkt för röstningen och att det är enklare än att gå till vallokalen.

"Med den utvecklade teknik som finns i dag är det absurt och gammalmodigt att inte kunna rösta via internet", skriver Peter Bolinder vd i Netsurvey i ett pressmeddelande.

Flera utredningar

Frågan om hur internet kan användas i den demokratiska processen är föremål för flera utredningar, men det kommer att dröja innan internetval blir verklighet.

Rösthemlighet, personlig integritet och säkerhet är några av de frågor som utreds.

Enligt Netsurveys undersökning tycks dock internetanvändarna själva inte tveka inför att lämna ifrån sig personliga uppgifter på nätet. Nästan nio av tio i undersökningen uppger att de åtminstone i bland lämnar ut personliga uppgifter om sig själva på Internet.

Misstro

De uppgifter man drar sig för att lämna ut handlar om hemtelefonnummer och personnummer som sju av tio inte ville sprida på nätet. Bara två av tio uppger att de inte vill släppa ifrån sig uppgifter om egna åsikter.

Skälet till att inte lämna uppgifter handlar i nio fall av tio om oron för att uppgiften ska spridas vidare och missbrukas. Av det skälet avstår åtta av tio från att utföra handlingar på internet om de samtidigt måste lämna ut personliga uppgifter.

Bland de två av tio som inte vill rösta på nätet anges att man inte litar på att rösthemligheten garanteras. Några anger också som skäl att de vill slå vakt om traditionen att gå till vallokalen.

Anders Lignell/TT

ARTIKELN HANDLAR OM