Strejk kan stoppa tågtrafiken i pingst

Även t-banan i Stockholm kan drabbas

NYHETER

En strejk kan lamslå tågtrafiken under pingsten.

Om konflikten blir av kan du inte åka tåg till eller från Stockholm, Uppsala, Västerås eller Hallsberg.

Tunnelbanans röda linje kommer också att stå stilla.

Blir stående?

Förhandlingarna mellan Seco och arbetsgivaren har strandat. Parterna är framförallt oense om arbetstiderna, men även lönen är en stridsfråga.

Varslet träder i kraft den 17 maj klockan 16.00 och innebär blockad mot övertid, mertid, nyanställning och in- och utlåning av personal.

Lokförare, tågmästare och tågvärdar vid SJ med placering i Stockholm, Uppsala, Västerås och Hallsberg tas ut i strejk.

Stockholms tunnelbanas röda linje kommer också att stå stilla.

När det gäller godstrafik berörs Green Cargo i Sävenäs, Malmös godsbangårdar samt södra omloppet på malmbanan.

Hela tunnelbanan drabbas

Kommer parterna inte fram till någon lösning utökas konflikten den 21 maj klockan halv fem på morgonen.

Då berörs de anställda på Tågkompaniet AB, Connex tåg AB (Roslagsbanan) och Stockholms samtliga tunnelbanelinjer.

Strejken kan få stora effekter på SJ:s tågtrafik. Ungefär 2 700 av SJ:s tågpersonal på totalt 3 500 är anslutna till Seko.

Så påverkas trafiken

Pernilla Fagerström