Sharon lämnade USA i morse

1 av 2 | Foto: SUSAN WALSH/AP
Ariel Sharon och George W Bush hade samtalat i en bara en halvtimme när de fick besked om attentatet.
NYHETER

NEW YORK

Israels premiärminister Ariel Sharon avbröt sitt USA-besök i morse och återvände hem.

Så fort han fått klart för sig hur allvarligt det senaste terrordådet var bestämde han sig.

Sharon och president George W Bush hade samtalat i ungefär 30 minuter i Vita huset när deras rådgivare skickade in lappar med bud om en explosion i Israel.

Vill besluta om hämnden

Först efter mötet fick Sharon veta att det handlade om en ny självmordsbombning.

När han fick höra om det stora antalet döda och skadade beslöt han att strunta i återstående möten i Washington och i New York i dag.

Bomben kräver någon form av israeliskt svar och Sharon vill personligen leda den israeliska regeringens möten om eventuell vedergällning.

- Israel kommer att göra vad som är nödvändigt för att skydda sig, sa Sharons rådgivare Dore Gold.

Innan Sharon lämnade Vita huset framförde Bush sitt personliga beklagande av det senaste dådet. Källor i Vita huset uppger att Sharon var mycket upprörd över "det hänsynslösa dödandet".

Sharon var i USA för att personligen diskutera olika vägar att föra freden framåt i Mellanöstern. De båda var väldigt uppåt efter mötet, men lyckades inte lösa sina meningsskiljaktigheter.

Sharon vill att fredsprocessen ska fortsätta utan Arafat. Bush motsätter sig det.Det enda konkreta som kom ut av mötet var att USA ska skicka CIA-chefen George Tenant för att försöka samla samtliga palestinska säkerhetsstyrkor under en organisation.

Sharons femte besök hos Bush

De många som finns idag gör det svårt att veta vem som ansvarar för vad.

Tenants besök får extra betydelse efter nattens självmordsbombning.

Sharon och Bush löste också de sista knutarna för att häva belägringen kring Födelsekyrkan i Betlehem.

Besöket var Sharons femte i Vita huset sedan Bush blev president. USA:s president har hittills inte ens träffat Arafat.

Wolfgang Hansson