Freden dog i natt – igen

Israels svar på nya självmords- bomben kan bli fler attacker

1 av 2 | Foto: BARAK PACHTER/AP
SKADAD - MEN VID LIV Sjukvårdspersonal för i väg ett av offren för självmordsbombaren. Den nya attacken visar att Israels angrepp mot de palestinska områdena i syfte att förstöra "terrorismens infrastruktur" har misslyckats. Efter flera veckor utan självmordsattacker fanns förhoppningar om att parterna åtminstone skulle börja tala med varandra. I natt dog det hoppet. Nu är risken stor att Israels svar på attentatet blir mer kulor, granater och död.
NYHETER

NEW YORK

Israel ägnade en månad åt att "förstöra terrorismens infrastruktur" i de palestinska områdena.

I natt kom beviset för att de misslyckats. Ett bevis skrivet i israeliskt blod.

Risken är att Israels svar blir nya attacker på Västbanken.

Självmordsbombningen inträffade inte slumpmässigt. Precis som tidigare tajmades den för att göra största möjliga skada på försöken att få till nya fredssamtal.

Bomben exploderade samtidigt som Israels premiärminister Ariel Sharon och president George Bush träffades i Vita huset.

Efter fyra veckor utan självmordsbombningar restes förhoppningar om att parterna åtminstone skulle börja prata med varandra igen.

Flera syften med bombningarna

Hoppet dog åter i natt.

Risken är uppenbar att Israels svar kommer i form av granater och kulor.

Syftet med självmordsbombningarna är flerfaldigt.

Att visa Ariel Sharon och vanliga israeler att de inte kan leva i säkerhet. Hur många vägspärrar Israel än upprättar mot Västbanken och Gaza går det aldrig att skydda sig mot självmordsbombare.

Att hindra att nya fredsförhandlingar kommer i gång. Extremister i Hamas och Islamiska Jihad vill inte ha nån fred därför att deras mål ytterst är att utplåna Israel.

Motstånd hårdnar för varje bomb

Israel lägger återigen ansvaret på Yassir Arafat. PLO-ledaren fördömde självmordsbombningar den 12 april efter amerikanska påtryckningar.

Att nya dåd inträffar stärker intrycket att Arafats inflytande över extremisterna är begränsat. Eller att han inte har viljan eller vågar ta den politiska risken att stoppa terrordåden.

Samtidigt är det svårt att se vad Arafat har att tjäna på blodiga dåd. Israel försöker redan sidsteppa honom i fredsprocessen. För varje bomb kommer Sharons motstånd mot att över huvud taget ha med Arafat att göra att hårdna.

Sharons taktik fungerar inte

Arafat var också snabb i natt med att fördöma terrordådet i ovanligt hårda ordval.

Nattens självmordsbombning visar att den israeliska militärens skövling för att "utrota terrorismens infrastruktur" inte lyckats. Israel har spritt en nästan ofattbar förstörelse i flera palestinska städer, men ändå fortsätter terrordåden.

Ariel Sharons hårdhänta taktik fungerar helt enkelt inte. Den skapar nya självmordsbombare i stället för fred.

Wolfgang Hansson