Deppig? Ät fisk och du blir frisk

Fettsyror kan bli framtidens nya lyckopiller

NYHETER

Strömming, makrill och annan fet fisk hjälper mot depression.

Resultaten från flera nya studier är samstämmiga.

Nästan sju av tio deprimerade halverar sina besvär när de tar dagliga doser koncentrad EPA, en fettsyra som finns i fisken.

Foto: LOTTE FERNVALL
LYCKAN - EN FET SILL Nils Molinder på Wedholms fisk i Stockholm äter sill och är glad. Inte konstigt - nya forskarrön visar att feta fiskar innehåller fettsyra som kan bota depressioner.

Sömnproblem, oro och självmordstankar skingrades hos dem som provat.

Detta trots att de sammanlagt 240 patienterna var så djupt deprimerade att vanlig antidepressiv medicin inte längre gav effekt.

Kraftig förbättring

- Väldigt spännande att vi kan visa att de går att hjälpa, säger psykiatern David Horrobin från Laxdale Research i Skottland.

Där har man renat essentiell fiskfettsyra till en högkoncentrerad substans som kan bli framtidens lyckopiller.

I en studie på 70 patienter i Storbritannien provades olika dagliga doser av fiskoljekoncentratet och en overksam substans i tre månader.

Resultaten analyserades efter tre olika skalor men gav i princip samma resultat.

Placebogruppens resultat var i särklass sämst.

Bäst gick det för dem som fick lägsta dosen EPA-koncentrat, ett gram per dag.

De upplevde en förbättring på 62-69 procent.

Dosen motsvarar ungefär två middagar med strömming i veckan eller två burkar sardiner om man föredrar det.

Hälften blev bättre

- Det verkar som om mormor hade rätt om att man bör äta sin fisk, skrattar David Horrobin som även presenterar en egen mindre studie på den pågående psykiatrikongressen i Stockholm.

Den publicerades i tidskriften American Journal och Psychiatry i mars i år och bekräftar tidigare resultat.

Över hälften som fick koncentrerad EPA minskade sin depression med minst 50 procent, medan bara en av tio som fått oäkta kapslar blev bättre.

Intresset för EPA är något nytt.

Tidigare har forskarna pratat om den nyttiga fiskoljan rent allmänt eftersom man sett att länder med stor konsumtion av fisk och skaldjur, som exempelvis Spanien, har betydligt färre deprimerade.

Blodprover från deprimerade har dessutom visat att nivåerna av de två viktigaste fiskfettsyrorna, DHA och EPA, är lägre än hos normalbefolkningen.

- Skillnaderna för EPA är större, vilket tyder på att den är viktigare, säger han och förklarar att fettsyran mjukar upp cellmembranet runt nervcellerna.

Ett mjukt membran ökar genomsläppet av signalsubstansen serotonin som behövs för att vi ska känna oss uppåt.

Feta firrar fyllda med fettsyror