Fyra månader kvar och de har gett upp

Lena Mellin: Nu satsar de borgerliga partierna på Stockholm

1 av 4 | Foto: LARS ROSENGREN
mediokra utsikter Bo Lundgren och moderaterna ser ut att göra ett mediokert val. Enligt Sifo stöds partiet i dag av 21,9 procent jämfört med 22,9 förra valet. Hoppet står till att behålla makten i Stockholm.
NYHETER

De fyra borgerliga partierna har gett upp hoppet om att bilda regering efter valet i höst.

I stället satsar de på att vinna valet i Stockholm. Och att få maximalt antal röster för det egna partiet.

I går blev det klart att moderaternas presschef Leif Gripestam lämnar jobbet hos Bo Lundgren. På onsdag nästa vecka, på dagen fyra månader före valet, börjar han hos moderatledaren i Stockholms stadshus, Kristina Axén Olin.

Det krävs ett "jordskalv"

Flytten är ett led i partiets strategi för att behålla makten i Stockholm. Redan då s-ledaren Göran Persson slog fast att det är där den ideologiska striden mellan vänster och höger utkämpas blev makten över huvudstaden en symbolfråga.

Sedan dess har den växt i betydelse. Enligt en källa i moderattoppen har partiet redan gett upp hoppet om att vinna riksdagsvalet. Det krävs ett veritabelt "jordskalv" för att Göran Persson och socialdemokraterna ska tvingas lämna Rosenbad.

Att de borgerliga partierna skulle vinna kommunalvalen i Göteborg och Malmö anses också uteslutet, "de är körda". Göteborg har länge letts av socialdemokraterna, i Malmö satte fusk med milersättning stopp för moderaternas tilltänkta förstanamn.

Måste vinna Stockholm

För att moderaterna, som har ledartröjan i den borgerliga kvartetten, inte helt ska sopas bort från inflytande i centrala beslutande församlingar krävs alltså att de borgerliga partierna vinner valet i Stockholm. "Annars är hela landet igentäppt" som en annan moderatkälla uttrycker det.

De borgerliga partierna står i varje valrörelse inför ett svårt val. Antingen satsar de på att vinna valet tillsammans. Eller också riktade in sig på att vinna så många röster som möjligt till det egna partiet. I princip innebär det att stjäla röster från de andra borgerliga partierna eftersom blockgränsen för de flesta väljare fortfarande är helig.

Det är knappast någon hemlighet att moderaterna, folkpartiet, centern och kristdemokraterna redan bestämt sig för alternativ två, alltså att röstmaximera för det egna partiet. Att gå fram gemensamt har inte bedömts som realistiskt.

Avstånd i stället för samförstånd

Tydligast är centerledaren Maud Olofsson som de senaste veckorna markerat kraftigt mot både moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna.

Alf Svensson (kd) hävdar att en del sjukskrivna fuskar till sig sjukpenning. I en radiodebatt i går anklagade Maud Olofsson honom för att fokusera på fel sak. Vad det handlar om enligt c-ledaren är att göra sjuka friska, inte kasta ur sig anklagelser om fusk.

Angrepp på fp:s skolpolitik

Enligt samma modell angrep hon tidigare fp:s skoltalesman Jan Björklund. Han anser att betygsintagning på gymnasiet ger valfrihet. Olofsson hävdade att det inte finns någon valfrihet över huvud taget utan en fungerande grundskola. Svidande kritik.

Moderaterna vill förstatliga den kommunala skatteutjämningen. Det motsätter sig centern, som gillar decentralisering, bestämt.

Lena Mellin