Nytt hopp för miljoner synskadade

Ljus och konturer kan urskiljas med hjälp av konstgjord näthinna

NYHETER

En konstgjord näthinna som innehåller minimala solceller kan ge nytt hopp till miljontals synskadade.

Sex personer med synskador, några helt utan syn, kan med hjälp av den konstgjorda näthinnan se ljus och i vissa fall känna igen anletsdrag.

En grupp forskare vid ett amerikanskt företag, Optobionics Corporated, presenterar upptäckten vid en internationell kongress för ögonläkare i Fort Lauderdale i slutet av veckan.

På kongressen deltar även svenska ögonläkare, bland annat från St Eriks ögonsjukhus i Stockholm.

Redan idag på onsdagen har dock en av uppfinnarna, Alan Chow, talat med amerikanska massmedia om den konstgjorda näthinnan.

Företaget han arbetar för hoppas att den ska kunna förbättra synen för de uppskattningsvis tio miljonerna människor i USA som lider av sjukdomar som bryter ned näthinnans förmåga att uppfatta ljusa.

Tillverkad av silikon

Fungerar näthinnan finns det naturligtvis också hopp för synskadade i Sverige och alla andra länder.

Hinnan är tillverkad av silikon och innehåller ett mikrochip försett med solceller.

Silikonhinnan sätts in i den sjuka näthinnan.

Solcellerna ersätter då den äkta näthinnans ljuskänsliga celler.

Enligt företagets uppgifter har ögonläkare följt de sex patienterna i 21 månader och de preliminära resultaten visar att solcells-näthinnan fungerar.

I några fall tycker patienterna att de fått bättre förmåga att urskilja ljus och konturer.

Noggranna tester

En 59-årig man kunde för första gången på 20 år se sitt eget ansikte i spegeln.

En man som tidigare inte kunnat uppfatta en enda bokstav på den vanliga syntestskylten känner nu igen 25 stycken.

Men det finns ögonläkare som varnar för att ta ut för mycket glädje i förskott.

Den konstgjorda näthinnan måste gå igenom noggranna tester av oberoende forskare innan man kan vara säker på att den förbättrar en svårt skadad syn.

Simone Söderhjelm