Kritisk FN-rapport avfärdad efter felaktigheter

NYHETER

STOCKHOLM

Grova felaktigheter i en skarpt kritisk rapport från FN:s tortyrkommitté upprör den svenska polisledningen och regeringen.

- Jag blir förbannad när jag läser sådant här, säger rikspolischef Sten Heckscher.

Kritiken mot Sverige gäller särskilt överdrivet våld från poliser och fängelsevakter. Flera ingripanden har lett till dödsfall på senare år, skriver Svenska Dagbladet.

Kommittén beskriver våldet som "oroande" och pekar bland annat på kravallerna i Göteborg vid EU:s toppmöte, då svensk polis svarade med vapen. "Många fall av misshandel rapporterades", konstaterar FN-organet.

Döda i Göteborg

Men kommittén skrev också i sin rapport att den oroats av att tre personer dödats av polis under demonstrationerna i Göteborg. De uppenbart felaktiga uppgifterna ledde till protester från UD, och kommittén tvingades på onsdagen ändra i rapporten.

- Jag blir förbannad när jag läser sådant där. Att man på så lösa boliner tar sådana ståndpunkter, utan att ta rätt på hur det egentligen förhåller sig, det tycker jag är allvarligt, säger Sten Heckscher.

Trots ändringen påverkas självfallet kommitténs övriga uttalanden och rekommendationer av denna lapsus. När FN-organet exempelvis rekommenderar snabbare utredning av misstänkt polisvåld och bättre utbildning av poliser i mänskliga rättigheter så avfärdas det raskt av Heckscher.

Fjärde genomgången

Men Robert Hårdh, generalsekreterare i Svenska Helsingforskommittén, anser att Heckscher därmed gör det lätt för sig.

- Det beklagliga felet ändrar inte det faktum att tre personer sköts i Göteborg, om än inte till döds. Behovet av utbildning inom polisen kan man heller inte bortse från, speciellt när polisfacket konstaterat att över hälften av poliserna i Göteborg ansåg sig otillräckligt utbildade, säger Hårdh.

Dessutom kritiserades Sverige nyligen också av FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna i mycket skarpa ordalag, säger Hårdh.

Även justitieminister Thomas Bodström tycker att felet påverkar rapportens trovärdighet, men anser trots allt att den är viktig.

Men kommitténs oro över att det saknas en lag som uttryckligen förbjuder domstolar att använda uttalanden från gripna och häktade som gjorts under pressade förhållanden tycker Bodström är märklig.

- Tortyr är uttryckligen förbjudet i grundlagen, och täcks dessutom in i brottsbalken. Det är väldigt tydligt reglerat. När det gäller förhör står uttryckligt i rättegångsbalken att det inte får förekomma någon som helst form av otillbörlig påverkan, säger han.

Fakta: Rapporter från FN:s tortyrkommitté

Karl Vicktor Olsson/TT

ARTIKELN HANDLAR OM