Storbrand i centrala Uppsala

Anrika saluhallen förstörd i morse

Foto: Mikael Werneholm
Hela taket på saluhallen i centrala Uppsala var övertänt när räddningstjänsten kom till platsen i morse. I bakgrunden syns Domkyrkan.
NYHETER

Den anrika saluhallen i Uppsala eldhärjades i morse.

Brandkåren kämpade under flera timmar och branden nu under kontroll.

Men skadorna är stora och eftersläckningsarbetet kommer att pågå hela dagen.

Räddningstjänsten som snabbt var på plats kunde konstatera att det var en rejäl brand som hotade såväl saluhallen som omgivande bebyggelse.

Hela taket på den gamla kulturbyggnaden brann och rökutvecklingen var kraftig.

Takkonstruktionen brakade snart samman och störtade in i den stora hallen.

Osäkert om byggnaden kan räddas

Innerväggarna i byggnaden är av trä men de yttre väggarna är av sten.

- Vi håller på och släcker i alla små utrymmen, men branden är begränsad inom ytterväggarna och det är ingen fara för byggnaderna intill, sa räddningdchefen Mats Sundelius vid tolvtiden.

Det är ännu oklart hur stora skadorna på byggnaden blir men det kommer att krävas omfattande reparationer för att rädda byggnaden. Minst femton affärs- och restaurangägare drabbas.

– Två tredjedelar av byggnaden har stora skador, medan ena hörnet har klarat sig bättre. Ytterväggarna finns kvar, men taket har som sagt var störtat samman.

Andra byggnader i fara

Saluhallen som är byggd 1909 är belägen centralt på Sankt Eriks torg i den äldre delen av Uppsala.

Vid torget ligger även Domkyrkan som låg i brandens vindriktning, enligt Mats Sundelius. Även andra kulturbyggnader som Walmstedtska gården, Upplandsmuseets museivåning som är ett professorshem från 1800-talets slut, var ett tag hotade av branden.

Oklart vad som orsakade branden

Vid tolvtiden på torsdagen kunde räddningstjänsten inte ge besked om vad som orsakat branden.

- Det är varmt fortfarande. Det måste svalna så att polisens tekniker och vi kan gå in och leta. Antaligen kommer det att ske ikväll.

Susanna Vidlund, Maria Gners