Sola och du slipper gipspaket

NYHETER

GÖTEBORG

Bristen på sol kan vara en orsak till det höga antalet frakturer i Sverige.

Hårdare ben med sol.

Risken för höftfrakturer ökar ju längre norr ut man bor.

Män i norra Sverige löper 40 procent högre risk än män i södra Sverige, enligt en studie av forskarna Dan Mellström och Olof Thunell.

Det är solens UVB-strålning som är viktig för skelettuppbyggnaden.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM