Skalliga får håret tillbaka

Nytt mirakelmedel kan öka hårväxten - eller minska den

1 av 2 | Foto: KALLE ASSBRING
styrkan sitter inte i håret Tuffingen "Hero" Benjaminsson, känd från Gladiatorerna på TV 4, har en glänsande kal flint - men valde det själv.
NYHETER

En ny medicinsk upptäckt kan innebära slutet för både skallighet och oönskad hårväxt.

Amerikanska forskare har hittat ett ämne som styr tillväxten i våra hårsäckar.

De har redan lyckats manipulera hårproduktionen hos försöksmöss.

Den nya upptäckten kan förpassa både tupéer och smärtsamma benvaxningar till historien.

Genom att tillföra en viss signalsubstans har forskare vid universitetet i Chicago lyckats göra försöksdjuren rejält lurviga. Nästa steg blir att transplantera människohud på mössen för att se om medlet är lika effektivt på våra hårsäckar.

Försöksmöss får tjockare päls

Det var forskaren Elaine Fuchs vid Howard Hughes Medical Institute i Chicago som först upptäckte och identifierade den speciella signalsubstansen, som döpts till LEF1.

Elaine Fuchs forskar egentligen om hudsjukdomar och det var i det sammanhanget hon upptäckte signalsubstansen.

- Men våra resultat kan också vara till nytta för personer som lider av skallighet, säger hon.

När försöksmöss tillförs LEF1 blir deras päls tjockare, dels därför att vilande hårsäckar börjar producera hår men också för att helt nya hårsäckar bildas.

- Aktiverar man de komplicerade sambanden med hjälp av LEF1 kan man främja hårväxt. En annan nära besläktad signalsubstans verkar däremot i motsatt riktning, säger Elaine Fuchs.

Försöken har också visat att mössens pälsproduktion upphör utan LEF1. Det ger hopp om att kunna bli av med generande hårväxt.

För många hårsäckar vilar

Håravfall beror ofta på att hårsäckarna är inaktiva för länge. Det normala är att ungefär tio procent av kroppens hårsäckar befinner sig i vilotillstånd, men om balansen rubbas blir vi flintis - och kan få hår på oönskade ställen.

En salva med rätt signalsubstanser skulle kunna förändra balansen mellan aktiva och inaktiva hårsäckar så att hår börjar växa ut igen på skalliga huvuden, skriver tidskriften Illustrerad Vetenskap.

Helt ofarlig skulle en behandling emellertid inte vara.

"För mycket kan ge cancer"

- Om man inte övervakar förloppet kan för mycket LEF1-signaler leda till cancer. De tester vi gjort på möss visar att det kan bildas hudtumörer, säger Elaine Fuchs.

Om försöken med människohud transplanterad på möss slår väl ut kan hårmedlet testas direkt på människor.

Medlet får vilande hårsäckar att vakna

Tobias Brandel