500 000 svenskar jobbar svart

Många tycker svartjobb är positivt för samhällsekonomi

NYHETER

Åtta procent av befolkningen uppger att de har jobbat svart det senaste året. Det visar en undersökning som Skop har gjort på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten.

Ser man enbart till männen är andelen ännu större - 12 procent. Bland kvinnorna uppgav 4 procent att de jobbat svart.

I åldersgruppen 18 - 20 år och bland egenföretagarna sade en femtedel att de jobbat svart.

”Svartjobb positivt”

Flera av undersökningens deltagare - 8 procent totalt och 13 procent av egenföretagarna - anser att svartjobb påverkar samhällsekonomin positivt.

Undersökningen bygger på 1 100 telefonintervjuer som Skop genomförde mellan den 21 januari och den 8 februari i år.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM