Katten, ett sånt övergångställe!

Men nu är det sluttassat på Sessans säkra väg

NYHETER

MULLSJÖ

Här korsar blandraskatten Princess of Church Street 36 gatan på sitt eget övergångställe. Mallig och med hög svansföring.

Trygg i trafiken.

Men säg den glädje som består.

Foto: KAI REHN
säker övergång Men inte så länge till. Snart ska Mullsjö kommun bygga en rondell i närheten och då får Sessans övergångställe stryka på foten.

För som Mullsjö kommun meddelar i skrivelse adresserad till Princess of Church Street 36:

"Ert förslag att få det av Er skapade övergångstället för katt inskrivet i lokala trafikföreskrifterna, LTF, kan inte tillmötesgås då det i trafiklagstiftningen inte finns några regler om övergångsställen för katt".

Kanske överklagar

Matte och husse, Inga-Lill och Kenneth Brandt i Mullsjö, funderar på att överklaga.

- Det är ett väldigt klös i trafiken här förbi så övergångsstället som Kenneth själv designat och målat har betytt mycket för Sessans säkerhet, säger Inga-Lill.

Sessan (vardagsnamn) har sitt revir på andra sidan gatan så hon kryssar över alla tider på dygnet.

- Vi är medvetna om att trafiken blivit intensivare och hastigheten ökat på den här gatan, säger Hans-Åke Ljungman, tekniskt sakkunnig i Mullsjö kommun.

- Problemet kommer att lösas genom att vi bygger en minirondell lite längre bort. Och därmed blir det ganska naturligt att kattövergångstället avvecklas.

Exakt när avvecklingen sker vete katten.

Ebba von Essen