Terrorattack planeras mot kärnkraftverk

Fler nya uppgifter om hot mot USA

NYHETER

NEW YORK

Islamiska terrorister planerar en attack mot ett kärnkraftverk - på USA:s nationaldag den 4 juli.

Amerikanska myndigheter tar hotet på största allvar, uppger Washington Times.

Foto: AP
Ett av målen för de senaste hoten är kärnkraftverket Three Mile Island där en allvarlig olycka inträffade 1979.

Ett av målen för det senaste hotet är Three Mile Island, ett kärnkraftverk i Pennsylvania där en allvarlig olycka inträffade 1979. Men det kan också handla om andra kärnkraftverk i nordöstra USA.

Två fall där personer från Mellanöstern "kartlagt" kärnkraftverk har avslöjats de senaste veckorna. Något som enligt Washington Times kan tyda på att hotet är verkligt.

Fall ett: ett arabiskt par med ett barn sågs fotografera byggnader som innehåller kärnreaktorer.

Fall två: en grupp araber samlades utomhus nära ett kärnkraftverk.

Givetvis kan det finnas helt oskyldiga förklaringar till båda incidenterna men FBI har ändå varnat antiterrorenheter runtom i landet att skärpa uppmärksamheten kring eventuella attacker mot kärnkraftverk.

Sammanfaller med tidigare hot

Hotet mot kärnanläggningar sammanfaller med tidigare hot om att två al-Qaidaterrorister skulle planera en bombattack i USA med radioaktivt material. De två skulle redan befinna sig i USA i en "sovande" terrorcell.

Den informationen fick USA från Abu Zubaydah, al-Qaidas tidigare nummer tre som USA håller på hemlig plats. Uppgifterna om det senaste hotet kommer inte från Zubaydah.

USA är inställt på att en ny attack kommer.

- All vår planering går ut på att massförstörelsevapen kommer att användas vid nästa attack, säger en regeringstjänsteman.

Wolfgang Hansson