Söder får nya kåkar - men till vilket pris?

Foto: LENNART JOHANSSON. INFOBILD
ny stadsbild Flygbilden visar härliga Söder där de nya kvarten kan bebyggas med bland annat efterlängtade bostäder. Vikingterminalen ligger nära, vid Saltsjön, och det är inte många steg ner till Hammarby sjö där Norra Hammarbyhamnen nu är färdigbyggd. Där det i dag ligger en bussdepå ska kvarteret Persikan byggas och intill ligger det byggkänsligare kvarteret Fikonet.
NYHETER

Kolla in Söders nya spännande kvarter lite grand från ovan.

Med upp till 750 hett efterlängtade bostäder.

I dag diskuteras det fortsatta planarbetet i stadsbyggnadsnämnden.

Kvarteren har mysigt fruktdoftande namn – Fikonet och Persikan. Det synnerligen välbelägna och sjönära området domineras nu av SL:s bussdepå. Som man förstås måste hitta ersättningsplats till.

Förslaget om nya hyresbostäder i Fikonet har fått kritik eftersom det tar kål på luft, ljus och grönska. Svenska Bostäder har markanvisning på cirka hundra lägenheter.

Avrunda Södermalm på ett bättre sätt

Kvarteret Persikan, det med bussarna, möts med större förståelse. Plötsligt skulle man liksom kunna avrunda Södermalm på ett bättre sätt än med den ödslighet som i dag breder ut sig där Bondegatan tar slut nedanför Vita Bergen och Sofiaskolan.

Alltihop är egentligen klart att sparka i gång. Men man måste avvakta en utredning inom SL, vars ”koncernstrategiska samsyn på hur busstrafiken långsiktigt ska fungera” plötsligt får en avgörande betydelse för innerstans heta bostadsmarknad.

Lennart Arnstad