Tågstrejken avblåst i dag

Parterna sa ja till medlarnas bud

NYHETER

Det blev ingen tågstrejk. Både fack och arbetsgivare sade på torsdagseftermiddagen ja till medlarnas bud.

Men de anställda kommer knappast att märka av några förbättringar i själva knäckfrågan - arbetstiderna.

LO-förbundet Seko hotade med en jättestrejk som på fredagen skulle ha lamslagit stora delar av tågtrafiken i hela landet samt Stockholms tunnelbana. Kravet var större inflytande på arbetstiderna, skydd mot försämringar snarare än förbättringar, som ska gälla alla tågföretag i branschen.

Och det gick till sist arbetsgivarparten Almega med på. Men tills vidare gäller de lokala, redan existerande, avtalen.

- Det här är nya regler som nya tågföretag får ta hänsyn till, säger Almegas förhandlingschef Harriet Lövén, som ändå är relativt nöjd med utgången.

Sekos förhandlingschef Karl-Göran Mattsson tror att förhandlingsresultatet i form av skarpare arbetstidsreglering slår igenom på sikt:

- De slår igenom till viss del, efter hand. Men direkt i dag gör de inte det, säger Mattsson.

Ingen omedelbar förbättring

Någon omedelbar förbättring av gällande villkor blir det alltså inte, såvida inte de lokala fackklubbarna väljer att säga upp sina avtal. I stället betonar Ulf Brandt, lokalt förhandlingsansvarig för Seko på Roslagsbanan, vikten av skyddsregler för framtiden om och när nya tågentreprenörer dyker upp.

- För oss är det här väldigt viktigt eftersom vi är utsatta för upphandling som ska genomföras till årsskiftet, säger han och påminner om när Citypendeln tog över pendeltågstrafiken i Stockholm och det bråk om anställningsvillkoren som följde.

Sekos huvudkrav var minimiregler om ledigt minst varannan helg, vilket förbundet fick gehör för, samt hinder för arbetsgivaren att lägga ut två pass per dag med uppehåll däremellan. I det nu tecknade centrala avtalet begränsas en arbetsperiod till högst tio timmar, vilket ska begränsa möjligheten till dubbla pass.

Skift med dubbla pass

På Roslagsbanan finns i dag inga skift med dubbla pass per dag. Men enligt Ulf Brandt har arbetsgivaren velat ha det. Det centrala avtalet sätter nu i praktiken stopp för det.

I Stockholms tunnelbana, där problemet med arbetstiderna kanske är störst, jobbar ungefär 10 procent av personalen dubbla pass med längre uppehåll mitt på dagen, vilket hänger ihop med rusningstrafiken morgon och kväll. Den lokala Sekoklubben har inte skrivit på något lokalt avtal, men Lars-Åke Werner, personalsekreterare på Connex, hoppas inte att dagens centrala reglering ska föranleda några förändringar i det lokala avtalet.

- Det skulle bli fruktansvärt dyrt, vi skulle behöva anställa ett 30-tal nya förare.

Om någon av parterna hade sagt nej till budet hade hälften av alla fjärrtåg till och från Stockholm samt tunnelbanans röda linje stannat på fredagen. Även industrin hade drabbats hårt, eftersom nästan all godstrafik hade upphört.

fakta/ tågavtalets innehåll

Olle Lindström/TT