”Att föda barn är både en biologisk, psykologisk och social påfrestning”

Psykologen Håkan Nyman chattade om föräldrar som skadar sina barn

NYHETER

Det finns en liten risk att man plötsligt kan bli farlig för sitt barn. Men normalt har man starka spärrar.

Det svarade Håkan Nyman, psykolog på Psykiatricentrum på Karolinska sjukhuset, när aftonbladet.se:s läsare hade frågor om varför man skadar sitt barn.

Håkan Nyman säger: Nu är jag här och ni kan börja ställa frågor.

Ewa säger: Vad är det som händer med spärrarna en vanlig människa har?

Håkan Nyman säger: Normalt sett så har man en önskan att bevara både sitt eget och avkommans liv. Det är en grundläggande biologisk mekansim. Också hos andra djur än människan kan det sättas ur spel. Något har kommit i olag. Vi tycker det är mer normalt att rädda sin avkomma än en själv. Men i det enskilda fallet kan man inte utan en noggrann undersökning tala om vad det är. Normalt sett har man starka spärrar.Det som kan sätta det i spel är psykisk sjukdom, akut kris, eller att man inte vet bättre.

Claudius säger: Vad är en förlossningspsykos?

Håkan Nyman säger: Människor har olika grad av sårbarhet, biologisk och psykologisk. Att föda barn är både en biologisk, psykologisk och social påfrestning, trots att den för de flesta har positiva förtecken. En sårbar individ kan reagera med psykotiska symtom på påfrestningen.

tkk säger: Kan män få liknande förlossningspsykoser när deras fru får barn?

Håkan Nyman säger: Ja.

tkk säger: Är det svårt att som personal på BB märka vilka mammor som mår bra och vilka som definitivt inte gör det?

Håkan Nyman säger: Jag föreställer mig att erfarenhet ger viss säkerhet i bedömningen. Men jag tror också att bb-personal skulle kunna göra bättre bedömningar om de hade psykologisk utbildning.

sandra säger: Hej! Jag tycker att det står i tidningarna varje dag om föräldrar som skadat sina barn...varför händer det så ofta nuförtiden?

Håkan Nyman säger: Utan tillgång till statistik skulle jag tro att det är väsentligt mer sällsynt i dag än tidigare. Tänk på änglamakerskorna. Förr när man inte hade preventivmedel kunde man lämna det till änglamakerskorna med den underförstådda överenskommelsen att barnet inte skulle överleva.

Baba säger: Hur ska man bemöta en människa som likgiltigt mördar sitt barn? Har man rätt att vara arg?

Håkan Nyman säger: Enskilda privatpersoner har alltid rätt till de känslor man har. Är man arg så är man arg. Men det kan vara värt att fundera över vad ens ilska bottnar i. Det är väldigt lätt att dra förutfattade meningar. Jag tänker på det med likgiltigheten. En professionell person som har ett yrke kommer i kontakt måste ha strategier att hantera sina privata känslomässiga reaktioner, så att man kan fortsätta att fungera professionellt.

Claudius säger: Kan man plötsligt bli farlig för sitt barn eller är det något medfött att en del inte har spärrar?

Håkan Nyman säger: Ja, det finns en liten, liten risk som för de flesta verkligen är oerhört liten att man plötsligt blir farlig för sitt barn. Sårbarhet för psykisk sjukdom i biologisk och psykologisk mening har en genetisk komponent.

Ewa säger: Hur klarar någon att leva med en sån sak utan att berätta för någon?

Håkan Nyman säger: Det är svårt att inte referera till det som just nu rapporteras om i media. Men faktum är att vi allihopa vet alldeles för lite för att säga någonting om det. Generellt kan man säga att det är mycket svårt att bära på sådanna handlingar utan att anförtro sig åt någon.

Jojjo säger: Hur hjälper man en sådan här människa? Kan hon bli "botad"?

Håkan Nyman säger: Det enskilda fallet vet vi inget om nu. Det får framtiden utvisa. Generellt är det klart att man kan få adekvat psykologisk och psykiatrisk behandling som kan hjälpa personen att försona sig med sina handlingar.

Carolina säger: Är det inte ett misslyckande fran vårdens sida att man inte ser de har signalerna och kan se till att mamman far den hjalp hon behöver?

Håkan Nyman säger: Jo, i den mån vården har varit inblandad i något skede. Det är ett misslyckande för det sociala skyddsnätet.

Sara säger: vad ska man göra som förskollärare om man märker att ett barn far illa...?

Håkan Nyman säger: Alla har en skyldighet att på något sätt agera. Den korrekta vägen är att kontakta sociala myndigheter som är skyldiga att göra en utredning.

Marcus25 säger: Vad tror du samhället kan göra för att avhjälpa sådana här handlingar, och varför är det ingen i hennes omgivning som reagerar?! Lever vi i sånt egocentriskt och hektiskt samhälle att vi inte har tid att se hur våra medmänniskor mår?!

Håkan Nyman säger: På många olika sätt stärka de sociala skyddsnäten. På ett tidigare stadium lyckas få människor som är i riskzonen att själva söka hjälp. Mer intensivt forska kring bättre omhändertagande och behandlingsmetoder.

Kenth H säger: Vad är det som sätts ur spel när man går in i en psykos?

Håkan Nyman säger: Den normala verklighetsuppfattningen. Förmågan att skilja mellan verkligheten och overkligt.

Minna säger: Hur kommer kvinnan att reagera när psykosen tar slut och hon "förstår" vad som har hänt?

Håkan Nyman säger: Generellt kan man förvänta sig mycket stark ångest, skuld, och det är risk för självmord.

ramona säger: Vad är symtomen hos kvinnor som har förlossningspsykos? kan man göra nått för att förebygga det?

Håkan Nyman säger: Symtomen är som andra psykoser. Förlust av verklighetsuppfattningen, vanföreställningar. Det kan också förekomma hallucinationer.

Ju mer stöd som finns runt omkring som kan mildra de påfrestningar som det innebär, minskar också risken för psykos.

Tom säger: Hej Håkan! djupt tragiskt det som inträffat och vi som utomstående kan ha väldigt svårt att sätt oss in i den aktuella situationen, men finns det utrymme för förlåtelse i ett sådant här fall??

Håkan Nyman säger: Ja. Jag är övertygad om att man när bilden är mer fullständig kan hitta många skäl att inte döma.

Flamman säger: Är det större risk att man skadar sitt barn då den har kolik?

Håkan Nyman säger: Nej.

Håkan Nyman säger: Det har väldigt lite med barnet att göra.

Liza Nilsson säger: men kan det inte beror på hur man själv har blivit behandlad under sin uppväxt eller om

man har psykologiska problem?

Håkan Nyman säger: Ens egen uppväxt har betydelse hupass sårbar man som vuxen är, och vilka möjligheter man har utvecklat att hantera påfrestningar och stress på ett konstruktivt eller omdömesfullt sätt.

Stefan säger: Fler skulle kontakta sociala myndigheter om man fick vara anonym (Sociala skulle dock veta vem som gjort anmälan) Hur ser du på detta?

Håkan Nyman säger: Det är antagligen bäst för alla parter om det är personer som vill stå för vad de har observerat och hur de bedömmer situationer.

** säger: Är förlossningspsykos vanligare i nån nation?

Håkan Nyman säger: Det vet inte jag. Men jag tvivlar på det.

ankan säger: Måste det alltid ligga något traumatiskt bakom att en människa skadar sitt barn?

Håkan Nyman säger: Nej, inte i meningen att personen själv varit utsatt för något slags övervåld, även om sådanna händelser ökar risken hos sårbara personer.

Håkan Nyman säger: Nu är chattet slut. Tack för mig.

ARTIKELN HANDLAR OM