E-post kan rädda relationen mellan lärare och elever

Ny avhandling: Lättare att ställa frågor via mejl

NYHETER

Lärare som använder e-post flitigt kan få mer intresserade elever.

- Mejlen kan minska det mentala avståndet mellan lärare och elev, säger Rolf Edström som doktorerat i flexibel utbildning i Uppsala.

Han understryker att det inte handlar om att ersätta tal med mejl.

- Men om man utnyttjar mejlen på ett klokt sätt kan det bli ett bra komplement till utbildningen.

Flexibel undervisning kan hjälpa elever som saknar studiemotivation.

Enligt doktoranden finns det två typer av gymnasieelever - de ambitiösa och de som är intresserade av skolarbetet men inte trivs med skolans traditionella struktur.

Mer oberoende av tid och rum

- För de senare finns det möjligheter med den flexibla undervisningen som är mer oberoende av tid och rum.

I avhandlingen studeras lärare som skapat en ny kommunikation med sina elever, via e-post. Genom att minska den schemabundna undervisningen med 35-40 procent får eleverna arbeta mer självständigt. Under tiden håller de kontakten med läraren via mejl.

Vågar fråga om mer

- Eftersom mejlen inte är läsbar för andra än avsändare och mottagare kan eleverna fråga om sådant de aldrig skulle fråga inför klasskamrater.

När både krångliga studiefrågor och privata ämnen avhandlats via mejl minskar det mentala avståndet till läraren och eleven blir mer uppmuntrad till studierna.

- E-post är en möjlighet i dag när en lärare sällan räcker till för alla, säger Rolf Edström.

Britt Peruzzi