Dricksvattnet kan ge hjärtfel

Forskare: Klart samband mellan klorering och missbildningar

NYHETER

Vanligt dricksvatten kan orsaka hjärtfel hos nyfödda.

På grund av höga halter av klor.

Det visar en studie i Östergötland där antalet hjärtmissbildningar är högst i landet.

Foto: LASSE HEJDENBERG
Marie Cedergren har gjort undersökningen.

Åren 1982-1996 föddes i Östergötlands län 1 173 barn med någon typ av hjärtfel, en tredjedel av dem så allvarliga att de krävde operation eller var dödliga.

Det motsvarade en överrisk på 15 procent jämfört med grannlänen Kalmar och Jönköping som låg på svensk genomsnittsnivå.

Har inte kunnat förklaras

Den högre andelen missbildningar i armar och ben har konstaterats men inte kunnat förklaras.

Överrepresentationen av hjärtmissbildningarna har forskaren Marie Cedergren däremot hittat flera orsaker till:

S Övervikt och diabetes hos modern - kvinnorna hade 46 procent ökad risk att föda ett barn med hjärtfel om deras BMI (body mass index) översteg 29, WHO:s högsta grad av fetma.

S Boende på landsbygden - en majoritet av föräldrarna till de barn som fötts med hjärtfel bodde utanför stadskärnorna.

S Dricksvattnet.

I USA, där klorhalten i vattnet är betydligt högre än i Sverige, hade tidigare studier visat ett samband med hjärtfel.

- Genom ett nytt geografiskt informationssystem kunde vi i Östergötland koppla varje individ till ett visst vattenverk.

"Man kan fortsätta att dricka vatten"

Och mycket riktigt - trots att nivåerna för biprodukter av klor låg under gränsvärdet fanns ett klart samband mellan klorering och missbildningar.

En förklaring är, enligt doktorsavhandlingen, att Östergötland använder mycket sjövatten, som innehåller mer bakterier än grundvatten och därför måste behandlas för att inte ge magproblem.

Marie Cedergren understryker att risken för missbildningar i samband med klorerat dricksvatten är mycket liten på individnivå, men syns tydligt när en hel befolkning studeras.

- Alla kan fortsätta att dricka vatten, duscha och bada. Men tittar man på landet som helhet så kan man ifrågasätta om det behövs så mycket klor. Det finns alternativ till kloret, dyrare reningsmetoder som inte används i dag.

På Livsmedelsverket beslutade byråinspektör Doris Rosling i går att lämna doktorsavhandlingen vidare till verkets toxikologer.

- De måste titta på det. Om de sedan tycker att det ligger något i resultatet får vi ta ställning till om man ska ändra gränsvärdena för klor, säger hon.

Britt Peruzzi