Sverige kan bli bas för ny utbildning av stridsflygare

Banden till Nato blir starkare

NYHETER

ROM

Sverige knyts allt tätare till Nato.

När regeringen i går beslutade att EU-ländernas utbildning av stridsflygare bör ligga i Sverige, skrevs ett avtal i Rom om mer samarbete på rustningsområdet.

Sverige kan få handha utbildning av stridsflygare.

Sverige är sedan ett drygt år tillbaka med i WEAG, Western european armament group. Ett resultat av Rommötet i går är att vi nu också ska delta WEAO, en organisation som slussar 5 miljarder kronor till 120 forskningsprojekt i försvarsbranschen.

Samarbete viktigare

- Samarbetet blir allt viktigare när vi deltar i fredsbevarande initiativ på olika håll i världen. Många av våra vapen tillhör en gammal tid när vi i första hand skulle försvara Sverige. Kraven är helt annorlunda i FN:s bataljoner, säger Birgitta Böhlin, generaldirektör på Försvarets materielverk.

WEAG kan beskrivas som en marknadsplats. Där kan länderna komma överens om att gemensamt ta fram ny materiel.

Skära ned kostnaderna

- Det borde verkligen vara intressant för skattebetalarna. Det här är enda möjligheten att skära ner kostnaderna för ny materiel, säger Birgitta Böhlin.

Men hon hemligstämplar de projekt man talar om just nu.

Det kan handla om forskning om nya infraröda siktmedel och stridsledningsteknologi. Eller om Meteor, en målsökande stridsrobot som ligger på ritborden i flera länder.

" Betyder det här att vårt förhållande till Nato förändras?

- Det finns inga krav på oss i den riktningen.

Åke Malm

ARTIKELN HANDLAR OM