Nu ska småbarnsföräldrar också kunna få bonus

Karin Pilsäter (fp): "Kvinnorna är de stora vinnarna"

NYHETER

Ett bonussystem ska locka pappor att stanna hemma med sina barn. Förslaget klubbades på folkpartiets partiråd i dag.

Foto: mats strand
bonus till jämställda Folkpartiet vill belöna par där mamman och pappan delar lika på föräldraledigheten.

- Vi vill förbättra möjligheterna för föräldrarna att dela på ansvaret hemma. Förändringen går för långsamt, männen tar bara ut drygt 12 procent av föräldradagarna, säger Karin Pilsäter (fp) till Aftonbladet.se.

Folkpartiets förslag går ut på att ge jämställda föräldrar 90 procent av en månadslön på drygt 30.000. I dag är föräldrapenninghen 80 procent av inkomsten upp till 23.700 kronor.

I det fullständiga förslaget, som Göteborgs-Posten tagit del av, står det ”föräldrapar som delar mer på ledigheten får höjd ersättning för den delade delen. För varje uttagen månad som motsvaras av en månad som den andra föräldern tar ut, utgår 90 procent i ersättningsnivå i stället för 80 procent.”

- För en normalfamilj innebär det ungefär en 50-lapp per pappaledig dag, säger Karin Pilsäter till Aftonbladet.se.

Hon anser att det uppstår ett moment 22 när det handlar om föräldrar och föräldraledighet.

- Kvinnorna stannar oftare hemma eftersom de tjänar mindre än männen, och eftersom de är hemma mer fortsätter de att tjäna mindre. Vi vill ge de familjer som delar på föräldraledigheten en bonus, säger hon.

Även jämställda arbetsgivare skall belönas med en bonus.

- Den arbetsgivare som kan uppmuntra männen att vara hemma med till exempel sjukt barn ska belönas med motsvarande rabatt på arbetsgivaravgiften, säger Karin Pilsäter.

Priset för skattebetalarna beror på hur många föräldrar som utnyttjar erbjudandet om 90 procent. Men enligt Göteborgs-Posten räknar folkpartiet med att reformen kostar 480 miljoner kronor.

Frida Johansson

ARTIKELN HANDLAR OM