"Viktig principdom" mot Elwe Nilsson

Landstingsrådet fick dagsböter för brott mot aktiebolagslagen

NYHETER

Dagsböter på 30 000 kronor för brott mot aktiebolagslagen blev fredagens tingsrättsdom mot trafiklandstingsrådet Elwe Nilsson (m) i Stockholm.

Foto: Björn Elgstrand
Elwe Nilsson ska överklaga domen. "De har inte fattat någonting", säger han till TT.

- De har inte fattat någonting, säger Nilsson, som ska överklaga, till TT.

Svenska kommunförbundet talar om en principiellt viktig dom.

Stockholms tingsrätt dömer Nilsson till femtio dagsböter a 600 kronor och 300 kronor i avgift till brottsofferfonden.

Vid styrelsemötet i Storstockholms Lokaltrafik (SL) den 4 maj 1999 beslutade styrelsen att gå vidare med en försäljning av 60 procent av aktierna i dotterbolaget SL Tunnelbanan AB till Connex.

Åklagaren har hävdat att de borgerliga och socialdemokratiska ledamöterna fick reda på planerna en vecka i förväg, medan vänsterpartiets Jan Strömdahl fick information bara en timme före styrelsemötet. Det är ett brott mot aktiebolagslagen (ABL).

"Ren lögn"

- Mycket, mycket förvånande. För det första är det ren lögn i domskälen. Alla borgerliga ledamöter var inte alls informerade. De fick information samtidigt som Jan Strömdahl. Han är inte alls särbehandlad, säger Elwe Nilsson till TT.

Rätten har hållit vittnesförhör med fem dåvarande ledamöter av styrelsen och förre vd:n. I domen finner tingsrätten att Nilsson ''gjort sig skyldig till uppsåtligt brott mot aktiebolagslagens bestämmelser om skyldighet att se till att samtliga ledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling innan beslut fattats.''

"Jag vill bredda demokratin"

Elwe Nilsson uppger att informationen kom sent därför att han ''inte ville att ett så viktigt beslut bara skulle tas i SL:s slutna styrelserum''. Vid mötet ville Nilsson snabbt besluta, för att få över ärendet till debatt i landstingsfullmäktige, hävdar Nilsson.

- Jag fälls för att jag vill bredda demokratin. Det här kommer att överklagas till hovrätten med en gång!, säger han.

Riksdagsledamot Anders Ygeman (s), krävde snabbt Nilssons avgång.

Frida Johansson, TT