Mammorna kan lämna sina barn i en brevlåda

NYHETER

BERLIN

Tyska mödrar som inte orkar ta hand om sina barn kan lämna dem ifrån sig.

Anonymt och i särskilda barnlådor.

Hittills har över 50 spädbarn räddats från en mer eller mindre säker död.

Foto: ASBJØRN SVARSTAD
Heidi Rosenfeld visar hur barnen tas om hand på insidan av glasluckan.

- Varje år lämnas över 40 spädbarn i parker, skogar eller i sopkontainrar. Hälften av dem svalt eller frös ihjäl innan de hittades, säger Leila Moysich, talesman för Operation blöjbarn i Hamburg.

- Vi var tvungna att göra något radikalt för att stoppa det.

Elva barn har lämnats i lådor

För två år sedan öppnades den första babylådan vid ett dagis i Hamburg. Bakom luckan i väggen finns en uppvärmd säng.

När luckan är öppen kan mamman använda en stämpeldyna för att ta ett handavtryck från sitt barn. Avtrycket kan användas som ett minne av barnet, men framför allt som ett identifikationsbevis.

Det finns också informationsmaterial som mamman kan ta med sig.

När luckan väl är stängt så låses den automatiskt - så att ingen ska kunna stjäla barnet.

En säkerhetsfirma larmas direkt och via en tv-kamera kan de se att ett barn verkligen ligger därinne. Barnet tas om hand inom tio minuter.

Om mamman inte har hört av sig inom åtta veckor adopteras barnet bort.

- Vi har 50 lådor i hela landet. Elva barn har lämnats i dessa. Ytterligare tre barn har vi tagit emot direkt av mödrarna. Dessutom har vi tagit hand om ytterligare 40 barn där mödrarna inte ansett sig kunna eller orka ta hand om sina barn. Flera av dem ångrade sig senare och fick tillbaka barnen, säger Leila Moysich.

- Det handlar alltid om kvinnor i djup kris och stor nöd. De kommer från alla samhällsskikt. Den yngsta vi har haft var 16 år den äldsta var 44.

- Alla har lyckats dölja sina magar och hålla sitt havandeskap hemligt.

Föreningen lägger stor vikt vid att hjälpa mammorna tillbaka till ett fungerande liv i samhället.

I Frankrike har det sedan 1941 varit tillåtet att anonymt lämna nyfödda barn till adoption. Man beräknar att över 400 000 barn fått nya familjer på det sättet.

Inte aktuellt i Sverige

I Sverige är det inte aktuellt med några barnlådor.

- Vi är ingen hittegodsavdelning, säger Lars Huber vid Stockholms socialjour.

- Kvinnor som inte anser sig kunna ta hand om sina barn är i behov av hjälp och stöd. De saknar resurser och det är vår uppgift att se till att de får det.

Asbjörn Svarstad