Brand i Luleås ishall

”Det bolmade ut rök från Delfinen”

NYHETER

LULEÅ

Strax före sex på morgonen gick larmet hos räddningstjänsten. Luleås ishall ”Delfinen” brann.

När räddningstjänsten kom till platsen så var rökutveckligen kraftig.

- Det bolmade ut rök från anläggningen, säger Ronny Lindberg som är brandingenjör på SOS Alarm i Luleå.

Man vet ännu inte orsaken till branden men den startade i närheten av Luleå Hockeys omklädningsrum. Det är också där omkring som de största skadorna är.

- Det är omfattande rökskador i anläggningen. I hallen och kring Luleå hockeys omklädningsrum är skadorna som störst, säger Ronny Lindberg.

Renovering pågår

Delfinen var under renovering när branden inträffade. Träbänkarna skulle bytas ut till stoppade stolar, huvudentrén skulle byggas om och fasadarbete skulle utföras. Nu kommer det krävas ytterligare arbete för att fräscha upp ishallen som nu inte bara är gammal utan även brandskadad.

Delfinen med sin karaktäristiska plåtfasad är Luleå hockeys hemarena men används också av andra föreningar i kommunen.

Susanna Vidlund