Ny medicin hjälper mot lungcancer

Effekten har varit över förväntan

NYHETER

Ett piller om dagen - mot din cancer.

En ny medicin är på väg att revolutionera behandlingen av svåra cancerfall.

Patienter som inte svarat på någon annan behandling har i tester fått sina lungtumörer att gå tillbaka.

Foto: FREDRIK HJERLING/RÄDDA LIVET
glad i dag Håkan Mellstedt är professor och cancerläkare vid Radiumhemmet i Solna. Han kallar upptäckten "mycket glädjande".

Pillret kallas Iressa och har tagits fram av svensk-brittiska läkemedelsjätten Astra Zeneca. Testresultaten presenterades i går vid en cancerkonferens i Orlando, USA.

Medicinen finns ännu inte på marknaden, men effekten av pillret har visat sig vara över förväntan god.

I USA har 216 patienter hittills behandlats. Samtliga har två tidigare misslyckade behandlingar mot svår lungcancer bakom sig och tillhör den grupp patienter med så långt gången cancer att de sällan svarar på behandling.

Men Iressa har fungerat. Cancersymptomen lättade under i genomsnitt sju månader. En fjärdedel av patienterna är fortfarande i livet ett och ett halvt år efter att de började ta pillren.

Från måttlig till dramatisk

Enligt doktor Karen Kelly vid University of Colorado var patienternas förbättringsgrad från måttlig till dramatisk.

- De kände att förbättringen var betydlig. Det gav dem bättre livskvalitet, säger hon.

Medicinen fungerade bäst på de patienter som fick den lägre dosen Iressa. Hos 12 procent gick tumören tillbaka och 43 procent märkte en förbättring jämfört med tidigare.

Stänger av en specifik signal

I en liknande studie i Europa och Japan hos patienter som inte har lika långt gången cancer är resultaten ännu bättre. Tumören gick tillbaka hos 19 procent och 39 procent kände sig bättre.

- Det är inte dåligt - det är mycket bra siffror, säger Håkan Mellstedt, professor och cancerläkare vid Radiumhemmet i Solna.

Experterna tvivlar på att pillret i sig botar cancer men tror att det kan hålla sjukdomen under kontroll - särskilt om det ges på ett tidigt stadium. Pillret ger cancerläkarna en helt ny behandlingsmetod.

I cancercellen finns ett fel som gör att cellens tillväxtsignaler alltid är påslagna. Därför delar sig cellerna okontrollerat.

- Det här nya pillret går in och stänger specifikt av just den signalen, säger Håkan Mellstedt.

Principen har forskarna länge känt till och funderat kring. Med Iressa har tekniken utvecklats och lagts in i ett piller.

- Det finns redan en medicin på marknaden som har motsvarande verkan, Glivec, mot kronisk myeloisk leukemi. Men att det nu finns en medicin som också fungerar på lungcancer, där behandlingsresultaten är väldigt dåliga om inte kirurgin har fungerat, är mycket glädjande, säger Håkan Mellstedt.

Stora förhoppningar

- Det kommer att ställas stora förhoppningar kring den här typen av preparat och det är viktigt att vi får nya medel med nya angreppspunkter mot cancer.

Iressa kan kanske komma ut på marknaden redan om något år.

Petter Ovander