Säpos arkiv från kriget öppnas

NYHETER

STOCKHOLM

Sekretessen för allmänna handlingar hos säkerhetspolisen (Säpo) för tiden före 1949 ska försvinna, föreslår regeringen som också vill öka möjligheten för personer att få reda på om de fanns i Säpos register fram till 1999.

I dag finns en 70-årsregel för sekretess. En lyft sekretess underlättar för forskningen och kan kasta mer ljus över Sveriges och enskilda svenskars förhållande till Tyskland och nazismen under andra världskriget.

Förslaget gäller handlingar som finns hos Säpo eller annan myndighet som berör Säpos verksamhet. I princip alla handlingar omfattas, men vissa undantag kan tänkas, uppger pressekreterare Björn Lindh på justitiedepartementet.

Det andra förslaget, som varit ute på remiss, handlar om möjligheten för enskilda personer att få besked om att man inte förekommer i Säpos register.

4 500 förfrågningar

Den 1 april 1998 upphävdes den absoluta sekretessen för Säpos register. Därmed blev det möjligt för allmänheten att få ut uppgifter som registrerats enligt personalkontrollkungörelsen och en tidigare hemlig förordning.

Runt 4 500 personer har hittills frågat Säpo om de varit registrerade som vänster- och högerextremister. Över 900 av dem fick helt eller delvis ta del av handlingar.

Men övriga tusentals människor vet inte om man finns, eller inte finns, i registren. Av alla dessa är 159 registrerade, det är allt som är känt.

Många har inte fått svar

Dagens lagstiftning stoppar denna stora majoritet från att få besked. Men nu föreslår regeringen att Säpo inte ska få avslå en begäran att få ta del av uppgifter, utan att informera om personen är registrerad eller inte.

- Det är många som tillhört vänsterrörelser under 70- och 80-talen som aldrig lyckats få ett svar från Säpo på den frågan, säger Björn Lindh.

Måste de komma in med en ny begäran?

- Ja, de får skriva till Säpo och be att få veta om de är registrerade.

Men nyordningen innebär inte att det blir lättare att få läsa sina handlingar, utan bara att Säpo måste svara ja eller nej på en fråga. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2003.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM