USA förbjuder godis i skolan

”Bättre locka eleverna att välja nyttiga saker”

1 av 2 | Foto: ANDREAS LUNDBERG och AP
KAMP MOT FETMAN Antalet mycket överviktiga barn i USA har fördubblats sedan 1980. I den här skolan i Florida satsar man på vegetarisk mat. Andra delstater inför totalt förbud mot godis och läsk i skolorna. Men det är inget för Sverige att ta efter, enligt professor Åke Bruce (infälld) på Läkemedelsverket, trots att fetma blir allt vanligare även bland svenska barn.
NYHETER

Myndigheterna i Texas och Kalifornien vill förbjuda eleverna att köpa godis och läsk på skolorna.

Det är ett desperat försök att få ungdomarna att gå ner i vikt - men inget alternativ i Sverige.

- Det är bättre om vi kan få elever att välja nyttiga saker i skolans kafeteria, säger Åke Bruce, professor i tillämpad näringslära vid Livsmedelsverket.

Redan i dag finns rektorsområden i USA som förbjudit försäljning av läsk, godis och chips i skolkaféerna. Nu vill Texas och Kalifornien gå ett steg längre. Från i höst ska det vara stopp för onyttig mat i alla skolor.

Orsaken är en stadigt ökande övervikt bland ungdomar. Antalet mycket överviktiga barn i USA har fördubblats sen 1980. För ett par år sedan var 14 procent av ungdomarna mellan 12 och 19 år överviktiga.

Bekymrad över sortimentet

Utvecklingen i Sverige är liknande. Men här är inte ett godisförbud aktuellt.

- Det en kommunal fråga och egentligen upp till varje rektorsområde att bestämma. Vi kan säga vad vi tycker ska ingå i sortimentet, men inte förbjuda något, säger Åke Bruce.

Ändå är han bekymrad över det som erbjuds i vissa skolor.

- Där finns sådant som inte alltid stimulerar till att eleverna äter en mer näringsriktig skollunch.

Men Åke Bruce ser hellre än förbud att skolorna med priser styr eleverna till att köpa nyttig mat.

"Det nyttiga ska vara billigare"

- Rektorerna bör se till att det finns ordentliga smörgåsar och mjölkprodukter i kafeteriorna. Och det nyttiga ska vara proportionerligt billigare än godis och annat med mycket fett och socker.

- Det finns inga enkla, bra knep när det gäller att förebygga övervikt hos barn. Det handlar i stället om att ta till en rad olika initiativ och aktiviteter, i skolan, på fritiden och i hemmen.

Feta barn riskerar att bli svårt sjuka

Petter Ovander